Informacja dla wydziałów komunikacji w starostwach powiatowych/urzędach miast na prawach powiatu

Wykaz lekarzy wpisanych w ewidencji uprawnionych lekarzy, wykonujących badania lekarskie, przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) dostępny jest w załączniku umieszczonym poniżej.

Informacja dla wydziałów komunikacji w starostwach powiatowych/urzędach miast na prawach powiatu

Wykaz psychologów wpisanych w ewidencji uprawnionych psychologów, wykonujących badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu), prowadzonej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) dostępny jest w załączniku umieszczonym poniżej.

Informujemy, że weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi wykonywania badań oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych w świetle nowych przepisów, przedstawiamy interpretację Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Pracownie Psychologiczne wykonujące badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu wpisane do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.