Informujemy, że weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi wykonywania badań oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych w świetle nowych przepisów, przedstawiamy interpretację Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Pracownie Psychologiczne wykonujące badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu wpisane do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami