Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Wykaz psychologów wpisanych w ewidencji uprawnionych psychologów, wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem), prowadzonej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.) dostępny jest w załączniku umieszczonym poniżej.

Do pobrania:

Wykaz psychologów - własny plik docx (plik .DOCX, rozmiar 25 KB)