Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami

W Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie załatwiane są sprawy związane z realizacją zadań marszałka województwa, określonych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, polegających na prowadzeniu:

  1. rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i ewidencji jednostek organizacyjnych prowadzących pracownię psychologiczną,
  2. ewidencji uprawnionych psychologów,
  3. ewidencji uprawnionych lekarzy.