Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Po lewej ludzie na krzesełkach. Po prawej rząd ludzi na scenie

 


Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: Michał Hubala
Autor wideo: Mateusz Romaniewicz

Biuro Prasowe UMWP 

 

Kongresowe debaty, które potrwają dwa dni, rozpoczął panel poświęcony polsko-ukraińskim relacjom gospodarczym w nowej rzeczywistości.  Paneliści zastanawiali się między innymi, jak powinny wyglądać relacje gospodarcze pomiędzy polskimi i ukraińskimi partnerami, jakie ramy prawne powinny im towarzyszyć oraz jak do odbudowy Ukrainy przygotowana jest Polska oraz Podkarpacie.

 

W dyskusji wzięli udział: Marszałek Władysław Ortyl, Cezariusz Lesisz – prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Yaroslav Khariy – z Best Financial Solution, Jacek Piechota  - prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej oraz Adam Hamryszczak – prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

 

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej, Jacek Piechota mówił podczas debaty o tym, że potrzebny jest system gwarancji dla polskich przedsiębiorców. Podkreślał też, że po stronie ukraińskiej trwa proces dostosowywania się do standardów i regulacji, jakie są powszechne w Unii Europejskiej.

 

Ten proces legislacyjny w Ukrainie trwa. To daje nam szansę, że te warunki prowadzenia działalności w Ukrainie będą bardziej tożsame z tym, co mamy w Polsce i w Unii Europejskiej – mówił prezes Piechota.

 

Cezariusz Lesisz – prezes ARP mówił, że jest optymistą, jeżeli chodzi o proces transformacji Ukrainy, podkreślał też, że między partnerami jest ważna wiarygodność i stabilność relacji ekonomicznych, a to wszystko zapewni wejście Ukrainy w struktury unijne:

 

Przystąpienie Ukrainy do UE wymusi pewne działania na instytucjach ukraińskich, mam na myśli system bankowy, system prawny, cały ład korporacyjny, który funkcjonuje w Europie. Myślę, że tu powinniśmy mieć szybko taką synergię – mówił prezes ARP.

 

Prezes Lesisz podkreślał, że ARP wspiera przedsiębiorców z Ukrainy, pokazuje im tereny inwestycyjne, wprowadza w meandry prawne i administracyjne w Polsce, po to, aby mogli łatwiej otwierać w naszym kraju swoje firmy, albo filie. Wszystko po to, aby ta współpraca gospodarcza była jak najbardziej efektywna.

 

W otwierającej Kongres 590 debacie wziął udział marszałek Władysław Ortyl, który mówił o tym, że Ukraina  potrzebuje ciągle wsparcia humanitarnego, pomocy wojskowej, ale trzeba już myśleć o przyszłości, o odbudowie tego kraju po wojnie. Marszałek podkreślał znaczenie relacji, które województwo podkarpackie zbudowało z partnerskimi regionami z Ukrainy.

 

Dziś te kontakty pozwalają na to, że możemy ruszyć z pomocą materialną, której Ukraina ciągle potrzebuje, ale możemy też podjąć działania, które będą efektywnymi działaniami po zakończeniu wojny, czego byśmy sobie życzyli jak najszybciej – mówił marszałek Ortyl.

 

Marszałek mówił też o tym, że Podkarpacie jest doskonałym miejscem, w którym mogą się lokować małe i średnie firmy z Ukrainy, a zainteresowanie wśród ukraińskich przedsiębiorców – jak powiedział marszałek - jest spore. Jak podkreślił, ważną rolę do odegrania będzie miała w tej kwestii Agencja Rozwoju Przemysłu, która ma narzędzia do przyjmowania ukraińskich firm w naszym regionie. Marszałek mówił także o ostatnim wydarzeniu, jakie miało miejsce na Podkarpaciu: Carpathian Startup Fest – na którym spotkali się właściciele startupów, w tym także z Ukrainy.

 

Prezes lotniska w Jasionce, Adam Hamryszczak, mówił o tym, jak funkcjonuje teraz podrzeszowski port lotniczy, który stał się wielofunkcyjnym hubem – pasażerskim, towarowym, medycznym.

 

Mówiąc o przyszłości zakładamy i przygotowujemy się do tego, że będziemy ważnym graczem w odbudowie Ukrainy. Mamy do tego odpowiednią infrastrukturę, za co dziękuję władzom województwa podkarpackiego, za decyzje o inwestycjach w porcie lotniczym, ale mamy także odpowiednią kadrę, odpowiednie kompetencje ludzi. Bardzo mocno postawiliśmy na rozwój kompetencji naszych pracowników, dlatego jesteśmy dzisiaj gotowi do zaawansowanych działań w obszarze cargo – mówił prezes portu lotniczego Adam Hamryszczak.

 

Jak dodał prezes Hamryszczak, jego port już pokazał, że może być wiarygodnym partnerem w odbudowie Ukrainy.

 

Jak Polska, Podkarpacie może uczestniczyć w odbudowie Ukrainy? Jaką rolę może odegrać Polska w przyszłych działaniach powojennych? To pytania do gościa z Ukrainy, YaroslavaKhariy’ego, który powiedział z całą stanowczością, że Polska powinna być partnerem powojennych działań odbudowy Ukrainy, gdyż sama ma doświadczenia w odbudowiepowojennej oraz doświadczenia związane z procesem integracji z UE.

 

Polska jest bardzo blisko mentalnie Ukrainy, blisko w kwestiach postrzegania świata, które mamy podobne, inne niż na Zachodzie Europy. Ukraińcy są gotowi do współpracy z Polską – zapewnił Yaroslav Khariy. 

 

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej potwierdził, że również polscy przedsiębiorcy są gotowi i chętni do współpracy z Ukrainą oraz do jej odbudowy po wojnie. Jak podał, już 1 400 firm zgłosiło taką chęć. 

 

 

Kończąc debatę marszałek Ortyl podkreślał znaczenie połączeń komunikacyjnych – kolejowych, drogowych - zarówno w procesie wspierania humanitarnego Ukrainy, jak i w kontekście przyszłej odbudowy. Marszałek mówił także o środkach unijnych w kontekście odbudowy wschodnich sąsiadów oraz ich integracji z Unią Europejską:

 

Samorząd województwa podkarpackiego jest przygotowany do tego, aby przełożyć kompetencje związane z wykorzystaniem funduszy europejskich. Wszak należymy do liderów wykorzystania funduszy unijnych w Polsce. Mamy kadry, mamy kompetencje, struktury, jesteśmy przygotowani, aby wspierać stronę ukraińską w absorbcji tych środków po akcesji – mówił marszałek Ortyl.

 

Jednym z interesujących paneli podczas Kongresu 590 była debata o „Dezinformacji w energetyce”. Jego uczestnikiem był prezes PGE, Wojciech Dąbrowski. Prezes Dąbrowski mówił m.in. o działaniach polskiego rządu, które mają złagodzić skutki kryzysu energetycznego, który został wywołany przez rosyjski atak na Ukrainę, a także o dezinformacji dotyczącej kwestii energetycznych w przestrzeni publicznej:

 

Trzeba konsekwentnie walczyć z fake newsami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Cieszę się, że większość mediów w sposób odpowiedzialny do tego podchodzi. Ale jeszcze trudna praca przed nami, aby przeciwdziałać niepokojom, które chce wywołać Rosja w Polsce i także w innych krajach – mówił prezes Dąbrowski.

 

Według szefa PGE najlepszym sposobem na przeciwdziałanie dezinformacji jest edukowanie. Jako przykład podał kampanię edukacyjną prowadzoną przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, w której i wyjaśniane są przyczyny obecnego kryzysu energetycznego oraz to to, kto za niego odpowiada. Wśród tematów pierwszego dnia kongresu znalazły się także kwestie społeczne. W panelu pt. „Czy czeka nas społeczeństwo ludzi samotnych?” była mowa o współczesnych relacjach międzyludzkich, a właściwie ich braku, który wydaje się paradoksalny w kontekście wszechobecnych mediów społecznościowych. Prof. Elżbieta Mączyńska podkreślała, że konieczne jest tworzenie warunków do interakcji społecznych, do tego, aby wspierać społeczne relacje, które po prostu zanikają, a dużą rolę do odegrania w tej kwestii mająrównież rządy i rządowe instytucje.

 

Pierwszego dnia Kongresu 590 goście wydarzenia mogli wziąć udział w panelach w ramach Polsko-Ukraińskiego  Forum Ekonomicznego. Wśród tematów forum znalazły się kwestie migracji, rynku pracy, gospodarki i ekonomii społecznej, w kontekście obywateli Ukrainy, którzy są już w Polsce i nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju, bądź chcą budować swoje życie w naszym kraju. Debata dotyczyła działań w zakresie ekonomii społecznej, które dają szansę na lepszą integrację i wykorzystanie potencjału orazkompetencji uchodźców.

 

Głównym wydarzeniem pierwszego dnia kongresu jest Gala Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, podczas której wręczane są statuetki dla najbardziej wyróżniających się polskich firm. 

 

To dla nas wyróżnienie, że Podkarpacie jest gospodarzem tak prestiżowego konkursu, w którym weźmie udział Prezydent RP Andrzej Duda – mówi marszałek Władysław Ortyl.

 

 

Wydarzeniu towarzyszy prezentacja firm oraz instytucji, które tradycyjnie wystawiają się na licznych stoiskach, na których można poznać ich ofertę, usługi, dowiedzieć się o prowadzonej działalności.

 

Galeria zdjęć:


Pełna galeria zdjęć: Facebook | Kongres 590 - Dzień 1