Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie rozstrzygnął otwarty konkurs zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” realizowanego w 2024 roku.

 

W ramach konkursu łącznie złożonych zostało 109 zgłoszeń, a ocenę formalną pozytywnie przeszło 95 z nich. Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej, która przeprowadziła ocenę merytoryczną zgłoszeń złożonych w ramach konkursu, Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał ostatecznej decyzji ws. wyboru 72 przedsięwzięć wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację.

 

Szczegółowe zestawienie podmiotów, których zgłoszenia zostały wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do realizacji stanowi Załącznik Nr 1 do ww. uchwały.

 

https://bip.podkarpackie.pl/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/promocja/6851-rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-zgloszen-w-ramach-programu-podkarpackie-przestrzen-otwarta-realizowanego-w-2024-roku