Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Biuro Prasowe UMWP

 Autor zdjęć: Krzysztof Zajączkowski
 Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

 

W Baszni Dolnej została podpisana umowa partnerstwa pomiędzy Województwem Podkarpackim, Gminą Lubaczów oraz Gminą Horyniec-Zdrój. Dotyczy ona realizacji projektu w ramach którego na Roztoczu powstanie nowa ścieżka rowerowa, Centrum Rekreacji Wodnej oraz Park Ciemnego Nieba. Inwestycje planowane są do wykonania w latach 2025-2026, a w ich powstaniu pomogą środki unijne z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

     

Celem projektu, który ma być realizowany przez trzy samorządy, jest zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności Roztocza, rozwój turystyki aktywnej na tym obszarze, a przede wszystkim rozwój infrastruktury rowerowej i jej połączenie ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo. W ramach projektu planowana jest:

 

  1. budowa ok. 16 km drogi rowerowej połączonej ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo na odcinku Basznia Dolna – Horyniec-Zdrój – Radruż;
  2. budowa Centrum Rekreacji Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą do uprawiania turystyki aktywnej w Baszni Górnej, w sąsiedztwie Kresowej Osady;
  3. utworzenie Roztoczańskiego Parku Ciemnego Nieba wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną w miejscowościach Tymce oraz Basznia Dolna.

 

Podpisy na umowie złożyli: Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Miąso - dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Wiesław Kapel - wójt Gminy Lubaczów, Robert Serkis - wójt Gminy Horyniec-Zdrój. W wydarzeniu uczestniczyli również: Zenon Swatek - starosta lubaczowski oraz Wioletta Rejman - dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej UMWP.

 

Umowa, którą podpisali przedstawiciele trzech samorządów, opiewa na kwotę 37 mln złotych. Dzięki niej na terenie gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój mają powstać atrakcje, które przyciągną turystów i przyczynią się do rozwoju tej części Podkarpacia. Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał, że to ważny dzień dla powiatu lubaczowskiego, mówił również, że do tej pory samorząd województwa inwestował w poprawę infrastruktury drogowej i to się nie zmieni, gdyż będą kolejne duże inwestycje. Jak podkreślił, samorząd województwa całość środków z Polski Wschodniej w ramach obecnej perspektywy ponad 200 mln złotych, przeznaczy właśnie na modernizację dróg na Roztoczu.

 

Musi być możliwość dobrego dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie. To już zrobiliśmy i nadal robimy – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Jak podkreślał Piotr Pilch, teraz przyszedł czas na inwestycje w obszarze infrastruktury turystycznej.

 

Poprzez utworzenie nowych atrakcji turystycznych, przyciągniemy w ten region więcej turystów niż do tej pory, a te miejsca turystyczne stworzą nowe miejsca pracy. To powinno spowodować, że ten obszar będzie się rozwijał również gospodarczo - mówił wicemarszałek Piotr Pilch, podkreślając, że turystyka odgrywa coraz większą rolę w gospodarce.

 

Turystyka to wielki potencjał Roztocza – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Podczas wydarzenia głos zabrał również wójt Horyńca-Zdroju Robert Serkis, który podziękował za dotychczasowe inwestycje i działania zarządu województwa, między innymi te dotyczące uzdrowiska.

 

Wszystkim nam zależy na tym, aby marka Roztocza była jak najbardziej rozpoznawalna – mówił wójt Robert Serkis.

 

Robert Serkis podkreślał, że budowa ścieżek rowerowych jest bardzo ważna dla rozwoju turystyki na Roztoczu:

 

Docelowo chcielibyśmy stać się najlepiej przygotowanym do uprawiania turystyki rowerowej miejscem w województwie podkarpackim – mówił Robert Serkis.

 

Głos zabrał również wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel, który powiedział:

 

Dla mnie to wyjątkowy dzień. Dzień w którym spełniają się kolejne marzenia związane z rozwojem Roztocza w tym gminy Lubaczów – mówił Wiesław Kapel.

 

Wójt Wiesław Kapel podkreślał, że turystyka to szansa na rozwój, to szansa na nowe miejsca pracy:

 

Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy postawić kolejny, milowy krok w zakresie rozwoju Roztocza, w zakresie dania szansy temu regionowi do jeszcze większych aktywności i przyciągania turystów – mówił Wiesław Kapel.

 

Budowa ok. 16 km łącznika rowerowego na odcinku Basznia Dolna – Horyniec-Zdrój – Radruż i włączenie go do Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo zostanie powierzona do realizacji Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, który będzie odpowiadał za budowę infrastruktury rowerowej zgodnie z wypracowaną przez partnerów projektu koncepcją przebiegu łącznika.

 

Budowa łącznika rowerowego na Roztoczu ma być odpowiedzią na brak infrastruktury komunikacyjnej umożliwiającej dostęp do niezwykłych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych tego regionu – mówi Wioletta Rejman, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej UMWP.

 

Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującej od 2014 roku wioski tematycznej – Kresowej Osady w Baszni Dolnej, gdzie odbywa się każdego roku Festiwal Dziedzictwa Kresów, zakłada budowę zespołu basenów do rekreacji m.in. z placem zabaw, jacuzzi i brodzikami dla najmłodszych. Ma też powstać  zbiornik wodny o powierzchni około 4 ha wraz z plażą, molo, sceną oraz ciągami komunikacyjnymi. W ramach centrum powstanie także strefa rekreacji i sportu (m.in. plac zabaw, boiska do siatkówki) i zaplecze sanitarne.

 

 

Utworzenie Roztoczańskiego Parku Ciemnego Nieba w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego od września 2022 r. Obserwatorium Astronomicznego w Tymcach, które zostało urządzone w dawnej kolejowej wieży ciśnień, ma obejmować:

 

  • budowę obiektu planetarium wraz z zapleczem edukacyjno -  szkoleniowym
  • urządzenie parku nauki (doświadczeń) wyposażonego w urządzenia tematyczne z zakresu m.in. kosmosu, lotnictwa oraz nowych technologii,
  • rewitalizację dawnego, nieczynnego toru kolejowego (prowadzącego do dawnej wieży ciśnień) w celu utworzenia ścieżki edukacyjnej oglądanej z perspektywy drezyn, 
  • renowację i adaptację historycznego taboru kolejowego (lokomotywy oraz trzech wagonów, dwóch sypialnych oraz jednego typu „Wars”) do obsługi Parku Ciemnego Nieba,

 

Koszt całego projektu szacowany jest na ok. 37 mln zł. Beneficjentem projektu będzie Samorząd Województwa Podkarpackiego. Środki pochodzić będą z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 85% dofinansowania z Unii Europejskiej, 15% wkład własny Samorządu Województwa Podkarpackiego.

 

Galeria zdjęć: