Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 9 października 2023 r. podjął Uchwałę Nr 530/11160/23 w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2023/2024 oraz Uchwałę Nr 530/11161/23 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2023/2024.

W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o stypendium przez studentów pierwszego roku studiów, podejmujących studia po raz pierwszy.

Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie),
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe warunki oraz tryb i terminy postępowania przy udzielaniu pomocy stypendialnej dla studentów określa Regulamin programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2023/2024 znajdujący się w zakładce: Stypendia dla studentów.


Warunki ubiegania się o stypendium, miejsce składania wniosków, sposób wypełniania wniosków oraz informacje dodatkowe znajdują się w „Ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego”. (plik docx)51,77 KB