Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autorzy tekstu: Monika Konopka, Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Źródło zdjęć: PUW

 

Wicemarszałek Piotr Pilch wziął udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Przemysko – Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego, podczas którego podsumowano rok wojny i działań pomocowych. Spotkanie odbyło się na dworcu kolejowym w Przemyślu.

 

Z dziennikarzami w Przemyślu spotkali się również: wojewoda Ewa Leniart, Metropolita Przemyski abp Adam Szal, Metropolita Przemysko-Warszawski abp Eugeniusz Popowicz(Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce) oraz ks. Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Obecni byli równieżprzedstawiciele samorządów, służb mundurowych i organizacji zaangażowanych w pomoc uchodźcom. 

 

Wicemarszałek Piotr Pilch, zabierając głos, powiedział: 

 

W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego i pana marszałka Ortyla, wyrażam słowa uznania dla narodu ukraińskiego. Już rok trwa wojna, niesprawiedliwa wojna, napaść stała się faktem. Nikt nie wierzył, że może do takich sytuacji w XXI wieku dojść. Jesteśmy z narodem ukraińskim, jako Polska, jako Podkarpacie, jako mieszkańcy i daliśmy temu wielokrotnie wyraz. Życzymy jak najszybszego zwycięstwa oraz tego, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła. wszystkim organizacjom pozarządowym i samorządom należąsię wielkie słowa podziękowania – powiedział wicemarszałek Pilch.

 

Wojewoda Ew Leniart mówiła z kolei:

 

Spotykamy się po to, aby wyrazić wielką wolę wsparcia dla narodu ukraińskiego, który mierzy się z wojną rozpętaną przez Rosję, która ma na celu złamanie państwa ukraińskiego i realizację celów Federacji Rosyjskiej. Chcemy w ten sposób wyrazić nie tylko solidarność z narodem ukraińskim, a także podziękować wszystkim mieszkańcom naszego regionu, którzy byli zaangażowani w udzielanie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Proces kształtowania tej pomocy, poczynając od 24 lutego, był niezwykle wymagający, bowiem skala napływu uchodźców była bardzo duża. Wszyscy wykazaliśmy ogromne miłosierdzie i wsparcie dla ludności cywilnej, która została dotknięta bezpośrednio atakiem ze strony Rosji – mówiła wojewoda.

 

Ksiądz arcybiskup Eugeniusz Popowicz złożył z kolei podziękowania od Ukraińców:

 

Miało być trzy dni, później mówiono o tygodniu, miesiącu trzech miesiącach, a za nami już rok wielkiej wojny, która ma miejsce w sercu Europy. Wojny, w której Ukraina broni swojej wolności i niezależności przed rosyjskim agresorem. W imieniu Ukraińców mieszkających w Polsce, bo w jakiejś mierze ich reprezentuję, jako metropolita kościoła greckokatolickiego,pragnę podziękować wszystkim państwu za to co zostało zrobione w tym czasie.

 

Ksiądz Arcybiskup Adam Szal wskazał z kolei:

 

Każda wojna jest wielkim nieszczęściem, gdyż pozwala, aby rodziły się bestialstwa, które miały miejsce w historii wiele razy przy okazji różnych wojen. Z drugiej strony wojna jest wielką próbą, która wyzwala nieraz bohaterstwo i heroizm. 

 

Obecny na konferencji prezydent Przemyśla, Wojciech Bakun zaznaczył z kolei:

 

Dziś jest rocznica wybuchu, eskalacji konfliktu na Ukrainie. Należy powtarzać, że konflikt na Ukrainie wybuchł w roku 2014, a to, z czym mieliśmy do czynienia dokładnie rok temu, to była taka pełnoskalowa inwazja Rosji na sąsiednią Ukrainą, już nie tylko tereny wschodnie, już nie tylko na Donbas, już nie tylko na okręg ługański, czy doniecki, ale cała Ukrainazostała zaatakowana. Wracamy myślami, podczas wywiadów, spotkań do tego pierwszego dnia 24 lutego. Często jesteśmy pytani, co pamiętamy z tego dnia. Ja pamiętam, że poczułem  niepewność, co nas czeka w najbliższych dniach, miesiącach wspominał prezydent Przemyśla.

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego od pierwszych dni wojny, która wybuchła rok temu, włączył się w pomoc Ukrainie. Działania pomocowe objęły różne płaszczyzny – od wsparcia finansowego z budżetu województwa, przez koordynację pomocy humanitarnej, która trafia na Podkarpacie, po apele na międzynarodowych forach. Szybka pomoc była możliwa z racji licznych, dobrych kontaktów z partnerami z Ukrainy. 

 

Wartość dotychczasowego wsparcia kierowanego na pomoc Ukrainie w ramach działań samorządu województwa to ok. 55 mln złotych. Są to pieniądze pochodzące z budżetu samorządu, dotacji unijnej z RPO WP 2014-2020 oraz z grantów pozyskanych przez urząd marszałkowski.

 

Przypominamy, że od wielu miesięcy działa specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Prowadzi je  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.Nr konta: PL 60 1240 2614 1111 0011 1180 9919, w tytule: „POMOC DLA UKRAINY”Natomiast pomoc rzeczowa jest przyjmowana i rozdysponowywana za pośrednictwem Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 

Galeria zdjęć: