Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Sala pełna ludzi.

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: Ewa Strug-Świderska

Oddział współpracy międzynarodowej UMWP

 

Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w posiedzeniu komisji COTER, której jest członkiem w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Wśród tematów 23. posiedzenia komisji znalazły się między innymi kwestie dotyczące sprawiedliwej transformacji energetycznej.

 

Opinię w sprawie sprawiedliwej transformacji dla wszystkich regionów UE przygotował Marco Marsilio, który zaprezentował w niej argumenty przemawiające za tym, że konieczna jest większa dbałość o poszczególne regiony w realizowanej przez nie transformacji energetycznej. 

 

Chociaż w Europejskim Zielonym Ładzie od samego początku uwzględniono koncepcję sprawiedliwej transformacji, której celem jest zapewnienie, by transformacja sprzyjała włączeniu społecznemu i nie pozostawiała nikogo w tyle, dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wprzyszłości należy zrobić znacznie więcej, aby sprostać rozbieżnym i zróżnicowanym wyzwaniom, przed którymi stoją regiony i obywatele w całej UE, dostosowując się do tej transformacji – mówił Marco Marsilio.

 

Do zaprezentowanej opinii odniósł się marszałek Władysław Ortyl, który podziękował sprawozdawcy za opinię, mówiąc, że „transformacja europejskiego przemysłu musi przebiegać w sposób zapewniający warunki konkurencji dla przedsiębiorstw i dobrobyt dla obywateli.

 

Marszałek Ortyl podkreślił, że Polska stała się największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i może otrzymać 3,8 mld euro czyli aż 20% całego budżetu.Jednak jak poinformował, województwo podkarpackie, nie jest objęte Mechanizmem Sprawiedliwej Transformacji:

 

Co nie oznacza, że nasz region jest uprzywilejowany i nie podlega wyzwaniom transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz związanymi z nią potrzebami przemian społeczno-gospodarczych – mówił w Brukseli Władysław Ortyl, podkreślając, że mechanizm jest skierowany do wąskiej grupy regionów, gdzie wydobyciewęgla byłdominującą gałęzią gospodarki.

 

Władysław Ortyl podkreślał, że redukcja emisji CO2 jest wspólnym celem i dlatego droga do osiągnięcia tego celu musi być poparta adekwatnym wsparciem dla każdego  regionu. A celem nadrzędnym jest poprawa jakości życia mieszkańców. 

 

Nie możemy pozwolić, by jakieś obszary w tym procesie ubożały, pogłębiając różnice regionalne, bo to sprzeczne z założeniami Polityki Spójności – mówił marszałek. 

 

W dalszej części wystąpienia marszałek Ortyl podkreślał, że już w tej chwili prawie połowa obszarów województwa podkarpackiego jest objęta prawną ochroną przyrody, co wymusza spore zobowiązania finansowe. Mówił o inwestycjach z zakresu efektywności energetycznej, rozwoju OZE, modernizacji energetycznej budynków czy wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, które są realizowane na PodkarpaciuJednak, jak dodał, konieczne jest dalsze finansowe wspieranie tych działań:

 

Pomimo znacznej skali inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach, wspieranych m.in. ze środków UE w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020, potrzeby regionu związane z poprawą jakości powietrza, modernizacją sieci ciepłowniczych, termomodernizacją budynków mieszkalnych czy wykorzystaniem OZE nie zostały w pełni zaspokojone. Dalej dużą rolę w zużyciu energii przez gospodarstwa domowe w województwie podkarpackim, zwłaszcza 


w ogrzewaniu mieszkań, odgrywają stałe paliwa kopalne, zaś efektywność energetyczna budynków publicznych i mieszkalnych nadal jest niska – dodał marszałek Władysław Ortyl.

 

Komisja COTER zaprosiła na poniedziałkowe obrady ThemisęChristophidou, dyrektora generalnego ds. polityki regionalnej i miejskiej (DG REGIO), która wzięła udział w debacie dotyczącej polityki spójności.

 

Członkowie Komisji COTER wymienili również poglądy na temat opinii w sprawie przyszłości europejskiej współpracy terytorialnej po 2027 r. przygotowanej przez sprawozdawcę Karstena Petersena. Opinia dotyczyła przyszłości programu Interreg, który rozwija współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną w ciągu ostatnich trzydziestu lat.Kolejną kwestią była opinia w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących mobilności. Ponadto członkowie Komisji COTER rozmawiali o roli miast i ich wyzwaniach w transformacji ekologicznej, gospodarczej, społecznej i terytorialnej. To temat, którym prezydencja belgijska w Radzie UE zwróciła się do Komitetu Regionów.

 

Komisja COTER to Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE.

 

Galeria zdjęć: