Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna mówi do mikrofonu.

 


Autor tekstu Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Autor zdjęć Justyna Róg
Kancelaria Zarządu UMWP


Alternatywą dla Europy jest Unia Europejska państw narodowych korzystających z tych samych praw i możliwości. To jedyny sposób na zapewnienie poczucia przynależności
i odpowiedzialności za projekt europejski przez wszystkie państwa członkowskie, w tym te, które mają do niego przystąpić w przyszłości – mówił marszałek Władysław Ortyl w Brukseli.

 

W stolicy Europy odbywa się 160. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów, którego członkiem jest marszałek województwa podkarpackiego.

 

160. posiedzenie otworzył przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Cordeiro.

 
Chciałem poinformować, że 20 marca podpisane zostało porozumienie o współpracy z Komisja Europejską. Planujemy także podpisanie porozumienia z Parlamentem Europejskim. Warto korzystać z dobrej współpracy – podkreślał przewodniczący EKR Vasco Cordeiro.

 

Głównym punktem posiedzenia była debata poświęcona pakietowi rozszerzeniowemu za rok 2023 w kontekście Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.

 

Na początek debaty głos zabrał burmistrz Mariupola Wadim Bojczenko

 

Pragnę wyrazić wdzięczność za państwa wsparcie – zabrzmiało po ukraińsku w Brukseli – występuję w miejscu, które jest symbolem wsparcia dla narodu ukraińskiego, walczącego na swoim terytorium z agresją Rosji. Jestem przedstawicielem wszystkich regionów, wszystkich administracji Ukrainy, które są okupowane. Mówimy o 44 okupowanych gromadach, to jest 4 mln obywateli, którzy otrzymali nowy status wymuszonego obywatelstwa Rosji. Ludzie z Mariupola są przyjmowani w 28 ośrodkach na terytorium całej Ukrainy. Każda akcja solidarnościowa z państwa strony jest dla nas wielką pomocą. Wiele ośrodków dla uchodźców uzyskuje ogromne wsparcie ze strony UE, pomaga to wspierać ludzi uciekających z terenów okupowanych – dziękował w siedzibie Komitetu Regionów burmistrz Mariupola.

 

Przypomniał on także, że każdego dnia Ukraińcy giną, walcząc przeciw najeźdźcom.

 

Walczymy, ale także stawiamy tamę propagandzie rosyjskiej. Słowa przekuwamy w gesty, działamy na rzecz aspiracji obywateli ukraińskich, opowiadających się za przejrzystością, wolnością, pokojem i rozwojem. Każdego dnia tracimy życie, domy, ale wraz z państwem pragniemy działać, aby walczyć z wrogiem, nie tylko bronią, ale także sprawiedliwością i współpracą. Chcemy działać wspólnie, by pomoc obywatelom stanąć na nogi. Chcemy ożywić gospodarkę, aby każdy obywatel Mariupola, który musiał uciekać, mógł liczyć na przyszłość. Chcemy, aby w przyszłości rozliczyć zbrodnie, ukarać morderców. Ale chcemy także dać ludziom nadzieję i szansę. Zostańmy solidarni z Ukrainą – prosił w Brukseli burmistrz Mariupola Wadim Bojczenko.

 

W czasie sesji plenarnej przedstawiona została opinia, której sprawozdawcą była Antje Grotheer.

 

Będziemy wspierać Ukrainę – mówiła sprawozdawczyni opinii, rekapitulując założenia dokumentu.

 

Wiele osób ginie każdego dnia w Ukrainie. Dziś w Czerniowie. Musimy wzmocnić współpracę z Ukrainą. W założeniach opinii stawiamy, że rozszerzenie oparte winno być na zasługach krajów kandydujących, Unia musi się sama zreformować, bo nie jest ona ulicą jednokierunkową. Nowy proces musi opierać się na pozytywnych doświadczeniach, jakie płyną z poszerzania Unii i w 2004, i w 2007 roku. Trzeba także zadawać pytania, jakie byłyby koszty braku rozszerzenia. Mój projekt dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Mołdawii i Gruzji, krajów narażonych na rosyjską agresję – mówiła Antje Grotheer dodając – Wspólna pokojowa Europa z dobrobytem dla wszystkich – to jest nasze hasło.

 

W debacie zabrzmiały głosy poszczególnych frakcji politycznych. W imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos z dyskusji zabrał marszałek Władysław Ortyl.

 

Ukraina wciąż zmaga się z ciężkimi uderzeniami na swoje terytorium, a ponadto musi zmobilizować się, aby jak najlepiej wykorzystać okazję do przyspieszenia procesu przystępowania do Unii Europejskiej. Jeszcze na długo przed wybuchem inwazji wspieraliśmy regiony partnerskie z Ukrainy w działaniach rozwojowych. Opierając się na swoim doświadczeniu Podkarpackie podjęło inicjatywę organizacji szkoleń przygotowujących władze lokalne, w tym pracowników administracji różnych szczebli do realizacji zadań związanych z ubieganiem się Ukrainy o formalne rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, co będzie wymagało wiele pracy – mówił w debacie marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek przypomniał, że pierwsze takie szkolenie odbyło się na Podkarpaciu w październiku 2023 roku i zostało ono dostosowane do potrzeb urzędników administracji z regionów partnerskich: Lwowa, Iwano-Frankowska, Tarnopola, Zakarpacia i Odessy, a także przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego z tych obszarów. Tematy szkolenia zostały opracowane na podstawie konsultacji z ukraińskimi partnerami, a kolejne szkolenia zostaną z budżetu regionu sfinansowane w 2024 roku.

 

Wracając do debaty na temat rozszerzenia Unii Europejskiej uważamy, że niesprawiedliwe jest wykorzystywanie krajów kandydujących jako karty przetargowej poprzez wiązanie ich przyszłości z kwestią konieczności zmiany unijnych traktatów. W czasie, gdy ukraińscy mężczyźni i kobiety walczą o zachowanie suwerenności swojego kraju, przewiduje się dla nich przyszłość w scentralizowanej Unii, w której kompetencje państw członkowskich miałyby być drastycznie ograniczone, na przykład poprzez zniesienie prawa weta w kwestiach polityki zagranicznej i obronnej. Będzie to trudne do przyjęcia dla Ukrainy czy Mołdawii, gdy rosyjskie zagrożenie pozostaje realne i śmiertelne, powodując również podwyższony stan alarmowy w krajach unijnej wschodniej flanki – mówił w Brukseli marszałek Ortyl.

 

Błędem jest również stwarzanie wrażenia, że nie ma alternatywy dla zmiany unijnych traktatów oraz, że jedyną przyszłością jest bardziej scentralizowana Unia, z koncentracją władzy w Brukseli. Alternatywą jest bowiem Unia Europejska państw narodowych korzystających z tych samych praw i możliwości. Nie wydłużajmy procesu przystąpienia, bo dla nich to konieczność i wyzwanie, ale także jest to bardzo ważne dla całej Europy – powiedział podczas debaty marszałek Podkarpacia.

 

W czasie głosowania członkowie Komitetu Regionów większością głosów przyjęli opinię dotyczącą pakietu rozszerzeniowego za 2023 rok.

 

Galeria zdjęć: