Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Autor zdjęć: Justyna Róg
 Kancelaria Zarządu UMWP

 

Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w debacie poświęconej dronom, w której rozmawiano o szybkim rozwoju tego sektora, uwarunkowaniach prawnych i społecznych z nim związanych, a także o możliwościach wykorzystania statków bezzałogowych w różnych obszarach życia.

 

Spotkanie, w którym online uczestniczył marszałek Władysław Ortyl, to „Coroczne wydarzenie katalońskiej społeczności dronowej”. Wzięli w nim udział między innymi: Cristina Ramos – odpowiedzialna za społeczność dronów w Digital Catalonia Alliance, Maria Rosa Pasquets – kierownik Aeroclub Barcelona – Sabadell oraz dr Enric Pastor z grupy badawczej ICARUS z Politechniki Katalońskiej.

 

Rozpoczynając swoje wystąpienie marszałek Władysław Ortyl przypomniał, że w październiku ubiegłego roku Europejski Komitet Regionów jednogłośnie przyjął opinię „Strategia Dronowa 2.0”, której był sprawozdawcą.

 

Po wielu miesiącach, dziesiątkach spotkań i wielu godzinach pracy nad opinią nabrałem przekonania, jak bardzo ważny jest to temat dla wielu grup społecznych. Transformacja dronowa – jak zwykłem określać dziejące się wokół nas zmiany – dotyczyć będzie nie tylko pilotów i producentów dronów, ale przedstawicieli każdej branży i każdej instytucji, czyli całego społeczeństwa – mówił marszałek Ortyl.

 

Marszałek podkreślał, że drony będą stopniowo wdrażane w kolejnych dziedzinach naszego życia, a w związku z tym przed Komisją Europejską stoi bardzo odpowiedzialne zadanie uregulowań prawnych w tej kwestii.

 

Po raz kolejny pragnę podkreślić wagę działań KE prowadzących do ujednolicania prawa dronowego w całej Unii Europejskiej. Jest to milowy krok w kierunku rozwoju Europy, ponieważ odpowiednia organizacja i odpowiednie ramy prawne dla branży dronowej będą miały wpływ na rozwój pozostałych sektorów gospodarki – dodał marszałek Ortyl.

 

Mówiąc o pracy sprawozdawcy, marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że prowadził konsultacje z różnymi środowiskami, zbierając cenne opinie i informacje. Dodał, że Europa „przeciera szlaki w zakresie legislacyjnym tego sektora” i musi znaleźć złoty środek pomiędzy wdrażaniem procedur i zasad bezpiecznego wykorzystywania dronów przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju tego rynku i ułatwianiu użytkownikom korzystania z technologii dronowej. 

 

W czasie wystąpienia marszałek Ortyl przybliżył w krótkiej prezentacji, jak wygląda globalny rynek systemów bezzałogowych, a jest to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów, którego wartość w 2022 roku wyniosła 28 mld euro z dynamiką przyrostu o 38,6% rocznie, co oznacza, że w 2030 roku osiągnie wartość 541 miliardów euro.

 

Marszałek podkreślał, że ogromna odpowiedzialność i rola w zakresie rozwoju dronów spoczywa na samorządach, które będą tworzyć struktury wdrażające strategię dronową:

To właśnie samorządy są blisko ludzi i obszarów, których dotyczyć będą zmiany związane z rosnącą liczbą dronów na niebie. To właśnie na samorządach spoczywać będzie duży ciężar wdrażania koncepcji U-space, budowania infrastruktury, oswajania społeczeństwa z technologią – argumentował Władysław Ortyl.

 

Mówiąc o roli władz lokalnych i regionalnych w budowaniu nowej rzeczywistości dronowej, marszałek podkreślał, że powinna ona polegać m.in. na budowaniu zaufania społecznego, tworzeniu infrastruktury U-Space (np. vertiporty, lądowiska, stacje ładowania), wspieraniu rozwoju technologii czy współpracy w budowaniu korytarzy powietrznych dla dronów.

 

Realizując wszystkie wymienione działania władze lokalne powinny dbać o to, aby zmiany wprowadzane były w sposób zrównoważony, bezpieczny. Ważna jest też współpraca z innymi sektorami, na które rozwój technologii dronowych będzie miał wpływ. Ta branża wdziera się w każdą dziedzinę naszego życia – mówił Władysław Ortyl.

 

Marszałek podkreślał, że najważniejsze jest to, aby stworzenie opinii nie było ostatnim krokiem Komitetu Regionów w tej kwestii, gdyż dynamika tego rynku jest ogromna i potrzebne są ciągłe działania. W końcowej części wystąpienia przedstawił pokrótce przebieg prac nad przygotowaniem opinii dronowej.

 

Zarówno Europa, jak i Polska ma duży potencjał do objęcia kluczowej pozycji na rynku światowym, jak i w Europie w kwestii systemów bezzałogowych – mówił marszałek.

 

Potrzebujemy na Podkarpaciu stworzyć Polskie Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych, swoistą Dolinę Dronową. Jest też już klaster założony. Jako marszałek, szef regionu, mam świadomość, że jesteśmy współwłaścicielami portu lotniczego Rzeszów, który dzisiaj jest kluczowy w Europie, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, to także powinniśmy, jako samorząd, wejść w układ tworzenia takiego centrum, zbudowania lotniska do prób, badań, zbudowania zaplecza badawczo-rozwojowego – dodał Władysław Ortyl.

 

Galeria zdjęć: