Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Dwójka ludzi pozuje do zdjęcia

 


Autor tekstu Magdalena Szpytma 

Autor zdjęć Anna Magda 

Biuro prasowe UMWP

 

Kultura, gospodarka, edukacja i aktualna sytuacja w Europie – to główne tematy, jakie były poruszane podczas spotkania Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego z ambasadorem Austrii Andreasem Stadlerem, który23 kwietnia przebywał na Podkarpaciu. W spotkaniu uczestniczyli również Martin Gärtner  Konsul Generalny Austrii w Krakowie oraz Katarzyna Sołek – Dyrektor Kancelarii Zarządu UMWP

 

Podczas spotkania rozmawiano dotychczasowej współpracy między Województwem Podkarpackim a regionem partnerskim - Krajem Związkowym Styrii, która zwłaszcza w ostatnich latach, rozwijała się bardzo dobrze. Ambasador Stadler, który sam pochodzi ze Styrii, wyraził nadzieję, że kontakty te nadal będą intensywne, a kooperacja obejmie swoim zasięgiem również uczelnie wyższe.  

 

Na spotkaniu poruszono także kwestie współpracy z Ukrainą oraz wsparcia dla niej. Marszałek Ortyl przedstawił dotychczasowe działania podejmowane przez województwo, w tym m.in. projekty realizowane w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Mówił o organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego szkoleniach z zakresu funduszy unijnych i implementacji projektów UE dla kadry urzędniczej z ukraińskich regionów partnerskich Podkarpacia, tj. obwodu lwowskiego, iwano-frankiwskiego, tarnopolskiego, zakarpackiego oraz odeskiego.

 

Podjęty został również temat transformacji energetycznej, która - jak podkreślił marszałek Ortyl - powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem dobrostanu lokalnych społeczności i odpowiednio wdrożona.

 

Wizyta Ambasadora Austrii miała związek z wykładempt. „Trzy wspólne wyzwania Polski i Austrii w Unii Europejskiej”, jaki wygłosił on na zaproszenie władz uczelni na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Ambasador Andreas Stadler podkreślił w nim znaczenie współpracy między Polską a Austrią, w kontekście wspólnych wyzwań stojących przed Unią Europejską. Zwrócił uwagę na trzy kluczowe obszary, które są istotne dla obu krajów: gospodarkę, politykę migracyjną oraz ochronę środowiska. Ambasador podkreślił wagę solidarności i współpracy między państwami członkowskimi UE w obliczu tych wyzwań oraz potrzebę wspólnego podejścia do ich rozwiązywania.

 

Andreas Stadler jest Ambasadorem Austrii w Polsce od lipca 2021 roku. Wcześniej, pełnił m.in. funkcję Ambasadora Austrii na Malcie oraz Zastępcy Ambasadora w Zagrzebiu.  

 

Galeria zdjęć: