Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie w trakcie posiedzenie przy stolikach

 


Autor tekstu: Tomasz Leyko

Autor zdjęć:  Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Zaplecze techniczne dla pociągów Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej jest już prawie gotowe. Dziś członkowie zarządu oglądali potężny gmach, w którym serwisowane będą pojazdy PKA. Baza, która powstała w pobliżu stacji PKP Staroniwa jest częścią wielkiego projektu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Jego całkowity koszt to prawie 464 miliony zł z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to prawie 150 mln zł.

 

Dziś obiekt oglądali członkowie zarządu wraz z sekretarzem. Zwiedzanie poprzedziło krótkie spotkanie informacyjne podsumowujące realizację inwestycji. Wzięli w nim udział m.in. marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch oraz członkowie zarządu Anna Huk i Stanisław Kruczek, a także Sekretarz Województwa Lesław Majkut, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Waldemar Dzień, dyrektorzy Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Joanna Szozda i Zbigniew Kozak oraz Mieczysław Borowiec dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Rzeszowie.

 

Prawie pięć milionów pasażerów skorzystało z naszych przewozów regionalnych w poprzednim roku, a ponad połowa tej liczby to podróże w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Ten obiekt zapewni sprawne funkcjonowanie, a zarazem rozwój naszych usług transportowych. Świat stawia na kolej i w tym kierunku będzie podążać także Województwo Podkarpackie – powiedział marszałek Władysław Ortyl. 

 

W ramach projektu kupiono 10 pociągów, które służą podkarpackim pasażerom w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Głównym elementem projektu była budowa hali serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej PKA, która stanowi element całej bocznicy kolejowej  wraz z kontenerową stacją paliw do tankowania pojazdów z napędem spalinowym, drogą dojazdową oraz miejscami postojowymi. Hala składa się z części: serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, szkoleniowej, warsztatowej, magazynowej, administracyjno-biurowej oraz myjni. Koszt budowy samej hali to kwota blisko 150 mln zł. 

 

W ten sposób powstało niezbędne zaplecze techniczne PKA. Jego najważniejszymi elementami są m.in:

  • układ torowy (bocznica) z systemem rozjazdów, współpracujący ze stacją PKP Staroniwa,
  • myjnia mechaniczna, pracująca w systemie zamkniętym obiegu wody, z podczyszczalnią ścieków,
  • tokarka podtorowa do toczenia zestawów kołowych,
  • laserowe stanowisko do pomiaru zarysu profili zestawów kołowych,
  • waga do sprawdzania nacisku zestawów kołowych na szynę,
  • zapadnia umożliwiająca wymianę zestawów kołowych oraz silników trakcyjnych
  • suwnica o nośności 16 ton 
  • stanowisko do odladzania taboru,
  • stanowisko do szkolenia maszynistów (symulator jazdy został zrealizowany w ramach innego projektu dofinasowanego z RPO WP 2014-2021),

 

Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na wykonywanie wymaganych przeglądów okresowych pojazdów, bieżących napraw, konserwacji oraz prowadzenia szkoleń dla personelu.

 

Hala z końcem grudnia została już przekazana operatorowi przejazdów regionalnych czyli firmie PolRegio. Trwają ostatnie prace przy urządzaniu pomieszczeń i w najbliższych tygodniach zaplanowane jest oficjalne otwarcie obiektu.  

 

Kilka dni temu roku przekazano również do eksploatacji symulator jazdy o wartości 2,4 mln zł dostarczony październiku 2023 r. przez NEWAG S.A. w ramach innej umowy na zakup 12 pojazdów kolejowych. Symulator cieszył się dużym zainteresowaniem, niemal każdy z gości próbował swoich sił jako maszynista i szybko okazało się, że prowadzenie pociągu nie jest prostym zajęciem.  


Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Wkrótce otwarcie hali serwisowej PKA