Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Budynek UMWP

 


 

Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 29 marca 2022 r. podjął Uchwałę Nr 374/7478/22 w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2022 roku oraz Uchwałę Nr 374/7479/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2022 roku.

W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się przez podkarpackie uczelnie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z zakupem środków trwałych, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Na powyższy cel, w budżecie Województwa Podkarpackiego na rok 2022, zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 1 700 000,00 zł. Podział tej kwoty zostanie dokonany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w trybie przewidzianym w regulaminie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze wniosków, Regulaminem przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2022 roku, wzorem wniosku i umowy o przyznanie dotacji celowej oraz pozostałymi załącznikami określającymi zasady podziału, przyznawania i rozliczania dotacji, które dostępne są w zakładce: Dla Mieszkańców - Edukacja i Nauka - Dotacje dla uczelni

Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego uczelnia może złożyć w terminie od 30 marca do 15 kwietnia 2022 roku.