Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna z parasolką

 


 Autor tekstu i zdjęć: Paweł Rak

Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

 

Ostatnie posiedzenie Podkarpackiej Rady Innowacyjności (PRI) poświęcone było tematyce ochrony zdrowia. Członkowie rady zapoznali się także z założeniami Funduszy Europejskich dla Podkarpacia(FEP) i wskazali swoich przedstawicieli w Komitecie Monitorującym FEP 2021-2027.

 

Posiedzenie otworzyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus wskazując na wagę, jaką Samorząd Województwa przykłada do tematyki ochrony zdrowia.

 

Sektor ochrony zdrowia jest jednym z prężnie rozwijających się w województwie podkarpackim. Stanowi on jeden z filarów Inteligentnej Specjalizacji Jakość Życia. Na potrzeby Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego przyjmuje się, że Jakość życia jest to kompleks wzajemnie powiązanych sektorów z  produktami lub usługami, których celem jest zaspokajanie potrzeb w zakresie poprawy jakości życia społeczeństwa, w tym w szczególności w obszarze zdrowia – stwierdziła Ewa Draus.  

 

Zaproszeni do udziału w posiedzeniu rady prelegenci wskazywali, że województwo podkarpackie może poszczycić się coraz większą liczbą innowacyjnych  badań i programów w obszarze zdrowia.  Prof. Piotr Tutka, kierownik Laboratorium Badań Innowacyjnych w Farmakologii  Uniwersytetu Rzeszowskiego mówił o wyjątkowym leku – cytozynie, który ma pomóc w wyjściu z uzależnienia od nikotyny. Zespół z Centrum Medycznego „Medyk” na czele z dr. Stanisławem Mazurem przekonywał o znaczeniu profilaktyki jako klucza do zdrowia.  

 

Wojciech Magnowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przedstawił stan prac nad Funduszami Europejskim dla Podkarpacia. Na koniec posiedzenia Rady jej Przewodniczący Profesor Jarosław Sęp zarządził głosowanie nad wskazaniem przez PRI dwóch podmiotów PRI, których przedstawiciele wejdą do składu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady wskazali na Podkarpacki Klaster Zdrowia i Profilaktyki oraz Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.

 

Galeria zdjęć: