Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Gra ludzi w kolorowych strojach. Śpiewają

 


Tekst: Natalia Mierzwa Sowa, Daniel Kozik
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala

Kancelaria Zarządu UMWP

 

„Smart villages” ich rola, jaką będą odgrywać w Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie 2023-2027 – to tematyka konferencji, która odbyła się w piątek w urzędzie marszałkowskim. Konferencja była także okazją do ogłoszenia laureatów konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2022”.

 

W konferencji udział wzięli między innymi:Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RPŁukasz Komorowski, przedstawiciel Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauka także burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele lokalnych społeczności.

 

 

Konferencja rozpoczęła się od utworu wykonanego przez Kapelę „Haczowia nie”, po czym głos zabrał wicemarszałek Piotr Pilch

 

Województwo Podkarpackie od wielu lat podąża w kierunku rozwoju technologicznego.Staramy się wprowadzać wszelkie innowacje, czego przykładem jest chociażby działalność kilku wyróżniających się klastrów istotnych dla gospodarki krajowej i światowej. Stawiamy również na Inteligentne Specjalizacje, które są realizowane w oparciu o priorytety, takie jak: inteligentny, zrównoważony wzrostsprzyjający włączeniu społecznemu– mówił.

 

Wicemarszałek nawiązał także do dziesięcioletniego doświadczenia samorządu województwa w zakresie realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi

 

Odnowa wsi stanowi cenną i skuteczną metodę rozwoju obszarów wiejskich, akcentując potrzebę budowania potencjału ludzkiego i organizacyjnego, służącego do określania i realizacji przez mieszkańców strategii rozwoju wsi, a w konsekwencji umożliwiającego uzyskanie zdolności do oddolnego zarządzania rozwojem lokalnym. W okresie ostatniego dziesięciolecia udzielone dotacje przekroczyły kwotę siedmiu milionów złotych. Jest to szczególny program, który zarząd województwa konsekwentnie wdraża. Dzięki niemumieszkańcy podkarpackich sołectw mogą realizować swoje niezbędne oddolne inicjatywy – mówił wicemarszałek.

 

Uczestnicy konferencji mogli również wziąć udział w wykładach na temat założeń koncepcji „smart villages w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz na temat dobrych praktyk stosowanych w tej dziedzinie.

 

Podczas konferencji ogłoszono także zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2022”. Realizowany jest on w naszym województwie od 2012 roku, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.W tym roku do konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2022 zgłosiło się 18 sołectw z terenu Podkarpacia. Są to miejscowości, zarówno będące siedzibami gminjak teżmniejsze sołectwa, zaangażowane w dbałość o swoje otoczenie i integrację społeczną.

 

Pierwsze miejsce w konkursie zdobył Haczów, drugie miejsce przypadło miejscowościZgłobień w gminie Boguchwała, natomiast trzecie miejsce zdobyła Kombornia położona w gminie Korczyna. Wyróżnienia otrzymały natomiast miejscowości: Rakszawa, Horyniec-Zdrój, Jaślany, Bieliny, Jegiełła, Góra Motyczna i Ostrów. W tym roku przyznano również szczególną nagrodę Rakszawie, która zwyciężyła w głosowaniu internetowym.

 

Galeria zdjęć:

{galeria}2022/11/25_wies_podkarpacka_konurs/galeria}

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Piękna Wieś Podkarpacka 2022