Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Na podstawie ustawy o statystyce publicznej oraz stosownie do postanowień zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdania RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi. Zgodnie z powoływanym wyżej rozporządzeniem termin przekazania sprawozdania do właściwego urzędu marszałkowskiego upływa 1 lutego 2023 roku.

Do pobrania:

1. Sprawozdanie RRW-2 za 2022 rok. (plik xls, rozmiar 100 KB)