Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Trójka mężczyzn, Jeden podpisuje dokumenty, dwóch się patrzy

 


Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP 

 

Blisko pół miliarda złotych trafiło na Podkarpacie w ramach obecnej perspektywy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na prace scaleniowe. W czwartek kolejna pula pieniędzy na te działania trafiła do powiatu jarosławskiego. Umowę na przekazanie starostwu  8 mln złotych na scalenia podpisał w imieniu samorządu województwa wicemarszałek Piotr Pilch, a ze strony powiatu, starosta Stanisław Kłopot. W sumie powiat jarosławski otrzymał na prace scaleniowe 117 mln unijnego wsparcia w ramach PROW. 

 

 

Powiat jarosławski otrzymał dofinansowanie w ramach siódmego już naboru wniosków prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Podpisanie umowy odbyło się w starostwie powiatowym w Jarosławiu. W podpisaniu uczestniczyli także: Magdalena Sobina – dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP, radny województwa Andrzej Ćwierz, Rafał Jakim – zastępca dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, a także wójt Chłopic – Andrzej Homa.

 

Wicemarszałek Pilch podkreślał, że Podkarpacie jest zdecydowanym liderem w Polsce, jeżeli chodzi o kwoty przyznane z PROW na lata 2014-2020/22 na scalenia:

 

Mamy ponad 27% alokacji wszystkich środków, które były na scalenia. Zostanie objętych scaleniami bardzo wiele gruntów, ponad 10 tys. gospodarstw i ponad 40 tys. hektarów gruntów. To są ogromne liczby, które mówią o dobrej pracy samorządu województwa, a szczególnie departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego, ale także jest to zasługa Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Wicemarszałek podkreślał, że podkarpacka wieś jest nadal bardzo rozdrobniona, gospodarstwa są niewielkie, co rodzi problemy w gospodarowaniu i nie pozwala osiągać oczekiwanych zysków:

 

Scalenia mają zdecydowanie zmienić ten układ pól, i tak się dzieje. Uzyskujemy zdecydowanie większą powierzchnię – dodał wicemarszałek.

 

Starosta jarosławski Stanisław Kłopot dziękował za otrzymane środki na prace scaleniowe, które zmieniają oblicze powiatu:

 

Mamy szansę na to, żeby przeprowadzić scalenia, co poprawia strukturę gruntów, ułatwia gospodarowanie naszym rolnikom, a jesteśmy powiatem ziemskim, na którym mamy rolników, również tych wielkoobszarowych – powiedział starosta Kłopot.

 

To jest już nasza 45 umowa w ramach obecnej perspektywy finansowej. Tych scaleń dokonujemy bardzo dużo i rzeczywiście jesteśmy liderem – podkreślała Magdalena Sobina, dyrektor departamentu PROW w UMWP.

 

Magdalena Sobina dodała, że co ważne, zadania scaleniowe są w 100% finansowane ze środków unijnych i krajowych, samorządy nie muszą wykładać na te prace swoich pieniędzy.

 

Obecny na spotkaniu Rafał Jakim – zastępca dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych mówił o nowym sprzęcie, jakim od października tego roku dysponuje biuro, a chodzi o nowoczesnego drona zakupionego ze środków z budżetu województwa:

 

Sprzęt ten sprawdza się, jest bardzo przydatny i dzięki niemu skraca się czas wykonywanych zadań. To jest skok technologiczny i jakościowy, dzięki temu zakupowi możemy wykonać więcej prac w dużo krótszym czasie – mówił Rafał Jakim.

 

Powiat jarosławski jest pierwszym samorządem, z którym podpisywana jest umowa w ramach ostatniego naboru wniosków. Kolejne zostaną zawarte z powiatami: tarnobrzeskim i leżajskim. Łączna pula dofinansowania w siódmym naborze dla trzech powiatów to 49 mln złotych. A powierzchnia scalonych gruntów na terenie tych samorządów wyniesie 3 741 ha.

 

Umowa powiatemjarosławskim dotyczy przyznania pomocy na scalenie gruntów położonych na terenie wsi Chłopice Gminie Chłopice. Całkowity koszt scalenia wyniesie blisko8 mln zł. W ramach tej umowy zostanie scalonych ponad 600 ha gruntów. W scaleniach weźmie udział 139 gospodarstw rolnych. W ramach prac związanychz zagospodarowaniem poscaleniowym planowana jest budowa ok. 9 km dróg, natomiast przebudowanych zostanieok. 18 kilometrów.

 

W ramach obecnej perspektywy finansowej jest to już kolejne dofinansowanie dla powiatujarosławskiego naprace scaleniowe. Łącznie, wraz z umową na 8 mln złotych, powiat otrzymałna ten cel aż117 mln zł. W ramach tej puli scalonych zostanie ogółem ok. 9 900 hagruntów. W scaleniach weźmie udział 2 534 gospodarstw rolnych. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym planowanych jest do budowy ponad 300km dróg, natomiast przebudowanych zostanie ok. 71 km dróg. Powiat jarosławski prowadzi prace scaleniowe na 10 obiektach. Pod względem przeprowadzanych działań w tym zakresieplasuje się na drugim miejscu w województwie podkarpackim

 

Prace scaleniowe gruntów na Podkarpaciu w ramach PROW na lata 2014-2020/22

 

W perspektywie finansowej 2014-2020/22 województwo podkarpackie na prace scaleniowe otrzymało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich największą pulę środków w skali kraju. To aż blisko 116 mln euro czyli okpół miliarda złotych. Ta duża pomoc, ponad ośmiokrotnie większa niż w poprzedniej perspektywie, pozwoli w sumie scalić ponad 40,5 tys. hektarów gruntów, czyli ponad cztery razy więcej niż w poprzednim rozdaniu unijnych środków. 

 

Województwo podkarpackie charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem agrarnym, wiele gospodarstw użytkuje liczne, małe, rozproszone działki rolne. Dlatego też w celu wzrostu konkurencyjności sektora rolnego podjęte zostały działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw, poprzez udzielenie pomocy na scalanie gruntów rolnych w ramach PROW 2014-2020 – tłumaczy wicemarszałek Piotr Pilch.Procentowo limit przyznanych dla Podkarpacia środków wynosi w skali kraju ponad 27,4 %. To stawia nas w pozycji lidera, jeżeli chodzi o unijne dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Beneficjentami wsparcia są starostwa powiatowe. To onedysponują unijną pomocą, która przeznaczana jest zarówno na prace scaleniowe, jak i na zagospodarowanie poscaleniowe – mówi Magdalena Sobina, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP.

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego przeprowadził dotychczas7 naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po przeprowadzonych naborach zakontraktowane środki wynoszą łącznie około 477 mln zł. Łącznie w scaleniach na terenie Podkarpacia weźmie udział około 10 tys. gospodarstw rolnych. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym planowanych do budowy jest ok.760 km dróg, natomiast przebudowanych ma być około 870 km dróg

 

W wyniku wszystkich przeprowadzonych naborów wniosków zawartych zostanie48 umów o przyznanie pomocy.Biorąc pod uwagę wartość dotychczas podpisanych umów oraz tych, które zawierane będą po siódmym naborze wniosków, alokacja środków na scalenia przypadająca na poszczególne powiaty przedstawia się następująco:

 

 1. Przeworski - wartość umów to około 126 mln zł,
 2. Jarosławski – wartość umów to około 117 mln zł,
 3. Leżajski - wartość umów to około 77 mln zł,
 4. Przemyski – wartość umów to około 55 mln zł,
 5. Rzeszowski - wartość umów to około 29 mln zł,
 6. Tarnobrzeski – wartość umów to około 24 mln zł,
 7. Łańcucki – wartość umów to około 15,5 mln zł,
 8. Brzozowski – wartość umów to około 11,5 mln zł,
 9. Jasielski - wartość umów to około 11 mln zł,
 10. Mielecki – wartość umów to około 10,5 mln zł.

Najwięcej gruntów zostanie scalonych w powiatach:

 

 1. Przeworskim – około 10 850 ha,
 2. Jarosławskim – około 9 900 ha,
 3. Leżajskim  – około 6 600 ha,
 4. Przemyskim – około 4 600 ha,
 5. Rzeszowskim – około 2 600 ha.

Podczas wydarzenia wicemarszałek Piotr Pilch wręczył staroście Stanisławowi Kłopotowi dyplom za zajęcie II miejsca za prace scaleniowe na obiekcie Boratyn w XLVI Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymało także Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, które zajęło II miejsce. Dyplom odebrał również wicemarszałek Piotr Pilch, jako członek zarządu odpowiedzialny za nadzór nad pracami scaleniowymi.

 

Galeria zdjęć: