Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi przed budynkiem

 


 Autorzy tekstu: Aleksandra Gorzelak –Nieduży,  Katarzyna Tymuła

Autor zdjęć:Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Drzewa, które przekazujemy są naszym wkładem w ochronę bioróżnorodności Podkarpacia – mówił wicemarszałek Piotr Pilch przekazując samorządowcom z Podkarpacia sadzonki drzew i krzewów miododajnych. Ich sadzenie w regionie jest niezbędne dla dbania o byt owadów, zwłaszcza pszczół.

 

W tym roku samorząd Podkarpacia już po raz ósmy podjął działania w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej, poświęconej roli pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności rolnictwa. Częścią tej kampanii jest sadzenie drzew i krzewów miododajnych, dzięki którym chroniona jest bioróżnorodność regionu.

 

Symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych odbyło się przed budynkiem urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. W tym roku do udziału w akcji zgłosiły się  
92 samorządy z Podkarpacia. Jako pierwsi sadzonki roślin miododajnych odebrali przedstawiciele siedmiu samorządów: Bogdan Szylar - wójt Radymna, Tomasz Bury - wójt Zarzecza, Marcin Kut – wójt Wiśniowej, Ryszard Bugiel – wójt Kamienia, Krystian Domaradzki - zastępca wójta Tyrawy Wołoskiej, Jan Janusz – sekretarz gminy Orły oraz Adam Mołdoch
 – z urzędu gminy Kuryłówka.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch podziękował za zaangażowanie w projekt.

 

Dziękuję za przeznaczenie i przygotowanie terenów pod nasadzenia oraz zrozumienie dla akcji sadzenia. To ważne, że jest w nią często zaangażowana  społeczność lokalna, dzieci i młodzież szkolna, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i inne osoby, którym leży na sercu dbanie o środowisko oraz estetykę naszego województwa – podkreślał  wicemarszałek.

 

Wicemarszałek Piotr  Pilch, który przypomniał, że idea prowadzenia kampanii wspierającej owadopylność poprzez sadzenie roślin miododajnych zrodziła się w 2015 roku, we współpracy Samorządu Województwa z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Prezes związku Tadeusz Dylon uczestniczył w uroczystości przekazania drzewek.

 

W tym roku współpracę z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach zadania rozpoczął na podstawie podpisanego porozumienia Regionalny Związek Pszczelarzy w Jarosławiu. Jego prezes Jan Sęk także uczestniczył w przekazaniu drzewek.

 

Realizacja tych działań oraz ich szeroki zasięg jest możliwy w dużej mierze dzięki dotacjom, pozyskiwanym corocznie przez samorząd z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Podkreślając dobrą współpracę wicemarszałek Piotr Pilch  podziękował prezesowi WFOŚiGW Adamowi Skibie, który wspiera Województwo Podkarpackie  w tych działaniach.

 

W ciągu ośmiu lat na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 670 tysięcy złotych, środki  w znacznej mierze pochodziły z dotacji, jaką samorząd pozyskał z WFOŚ i GW w Rzeszowie. Dzięki temu działaniu do 2021 roku zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 45 tysięcy sztuk sadzonek roślin miododajnych.

 

W 2022 r Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach działania, przekaże łącznie 5400 sadzonek drzew i krzewów. Z tego 4 239 sztuk zostanie przekazanych jednostkom samorządowym, 961 sztuk trafi do Kół Pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, 200 kolejnych sztuk otrzymają Koła zrzeszone w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Jarosławiu. Z biegiem czasu drzewa te stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

 

Galeria zdjęć: