Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd ludzi. Każdy trzyma sadzonkę drzewa w rękach.

 


Autor tekstu: Anna Magda, Dorota Rogala

Autor zdjęć: Anna Magda

UMWP

 

Symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych odbyło się po raz dziewiąty w budynku urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. Sadzonki przekazał wicemarszałek Piotr Pilch. Samorząd Województwa Podkarpackiego kontynuuje realizację kampanii edukacyjnej pod nazwą "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie".

 

Praktyka ta znalazła swoje miejsce w kalendarzu działań wspierających różnorodność biologiczną oraz zdobyła akceptację mieszkańców Podkarpacia. W bieżącym roku Samorząd Województwa Podkarpackiego podjął się kolejnej iteracji tego projektu, zakładając zasadzenie dodatkowych 5,700 sztuk drzew i krzewów miododajnych na obszarze województwa. 

 

Dziękujemy wszystkim za obecność oraz za wysiłek włożony w przygotowanie terenów pod nasadzenia oraz przeprowadzenie samej akcji sadzenia. Zaangażowanie społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży szkolnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych osób, które zależy na ochronie środowiska i estetyce naszego województwa, jest tu nieocenione – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Sukces tej inicjatywy jest ściśle uzależniony od zaangażowania i współpracy z partnerami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Jarosławiu oraz po raz pierwszy z Okręgowym Związkiem Pszczelarzy w Sandomierzu, obejmującym także teren województwa podkarpackiego.

 

Zaproszenie do współpracy zostało skierowane do wszystkich 181 jednostek samorządowych w naszym województwie, a w tegorocznym cyklu dołączyło do niego aż 102 samorządów.  Rezultatem tej akcji są nowo powstające skwery, alejki oraz zielone obszary, które służą zarówno jako habitat dla zapylających owadów, jak również jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

 

Drzewa, które przekazujemy są naszym wkładem w ochronę bioróżnorodności Podkarpacia – dodał wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Koła Pszczelarskie inicjują sadzenie drzew w bliskim otoczeniu pasiek, tworząc tym samym dogodne warunki dla pszczół. W efekcie tego procesu zasadzonych zostanie ponad 1,000 roślin.   W tym roku zakupione zostaną różnorodne gatunki drzew, w tym lipy, klony, surmie, a także krzewy takie jak pęcherznica, świdośliwa, krzewuszka czy dereń biały.

 

Całkowity koszt kampanii w ciągu dziewięciu lat wyniósł około 760 tysięcy złotych, co umożliwiło wprowadzenie do środowiska około 56 tysięcy sadzonek roślin miododajnych. W roku bieżącym koszt tej inicjatywy wynosi 78,500 złotych i pochodzi ze środków własnych samorządu.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Przekazanie roślin miododajnych