Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w imprezie promocyjno-handlowej „Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2021” połączonej z „XXII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych”, która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca br. na terenie Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy na XXV Targi Turystyki, Leśnictwa i Produktu Lokalnego „AGROBIESZCZADY 2021”, które odbędą się w dniach od 31 lipca 2021 r. - 1 sierpnia 2021 r. w Lesku. Podczas w/w wydarzenia przeprowadzona zostanie VII edycja Konkursu pn. „Podkarpackie Smaki Myśliwskie”. Współorganizatorem Targów jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Starosta Leski oraz Firma Produkcyjno-Handlowa KANWIL Sp. z o.o. Dębica.

Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Wójtem Gminy Radymno oraz Prezesem Stowarzyszenia PRO PATRIA zapraszają do udziału w konkursie kulinarnym pn. „Smaki Pogranicza” w ramach II Podkarpackiego Festiwalu Kresowych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych, który odbędzie 18 lipca 2021r. w Sośnicy.

Wicemarszałek Piotr PilchCieszę się i gratuluję ciekawych projektów, zgłoszonych i dofinansowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – mówił wicemarszałek Piotr Pilch w czasie uroczystości podpisywania umów o dofinansowanie projektów, realizowanych przez instytucje i Lokalne Grupy Działania z Podkarpacia w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Marszałek Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" - na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. Finał regionalny odbędzie się w dniu 25 lipca 2021 r. w Medyni Głogowskiej. Podczas tego wydarzenia wyłonieni zostaną Laureaci przez powołaną do tego celu Komisję Konkursową.
Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP.

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii informujemy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO (z siedzibą w Rzymie) uruchamia zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego” portal internetowy – CONNECT, zaprojektowany jako „punkt kompleksowej obsługi”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie informuje o możliwości wsparcia finansowego dla rolników indywidualnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
"Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy"
więcej na: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/