Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Autor tekstu: Mirosława Frączek Kancelaria Zarządu

Autor zdjęć: Urząd Gminy Przeworsk


13 stycznia 2023 r., odbyło sie IV posiedzenie RDPP WP, połączone z wizytą studyjną w Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach oraz Schronisku z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju.


W spotkaniu udział wzięli: Pani Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Anna Huk - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Jerzy Jęczmienionka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Waldemar Paluch - Burmistrz Miasta Jarosław, Leszek Kisiel – Burmistrz Miasta Przeworsk oraz Daniel Krawiec – Wójt Gminy Przeworsk.

Po wizycie studyjnej rozpoczęło się właściwe posiedzenie RDPP. Szczegółowe informacje na temat wyborów przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do składu Komitetów Monitorujących programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2023-2027 przedstawiła Lucyna Sobańska – członek RDPP WP, przewodnicząca Komisji Wyborczej.

Głos zabrała również Pani Sabina Południak Przewodnicząca RDPP, która zapoznała gości z informacjami na temat bieżącej działalności rady, m.in. VII edycją Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”, organizacją wydarzeń dla NGO tj.: współorganizacją z Samorządem Województwa Podkarpackiego „Podkarpackiego Forum Obywatelskiego”, cyklem szkoleń pn. „ Wzmacniamy podkarpackie NGO” realizowanych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz rozpoczęciem prac przy konsultacjach i opiniowaniu regulaminów otwartych konkursów ofert.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Daniel Krawiec – wójt Gminy Przeworsk, który jako gospodarz spotkania przedstawił informacje na temat współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, na przykładzie gminy Przeworsk.