Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa osób wręcza kobiecie kwiaty

 


 

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

To Państwo, państwa energia i empatia, talenty i ciężka praca, pasja oraz doświadczenie stoją za sukcesami organizacji pozarządowych, które tak aktywnie współtworzą obraz Podkarpacia, jako miejsca, które buduje społeczeństwo obywatelskie – mówiła wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, w czasie VI Podkarpackiego Forum Obywatelskiego. Odbyło się ono w Rzeszowie.

 

Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego Podkarpacia.  Samorząd województwa w czasie wydarzenia reprezentowali wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. Obecni byli wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Wojciech Kaczmarczyk oraz Przewodnicząca Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Sabina Południak.

 

Podkarpackie Forum Obywatelskie to  cykliczne wydarzenie, które stanowi platformę wymiany informacji, doświadczeń i przyszłych kierunków działania z myślą  
o społeczeństwie obywatelskim. Forum jest także okazją do dyskusji oraz służy motywowaniu do podejmowania wspólnych działań przez organizacje pozarządowe 
i samorządy.

 

W swym wystąpieniu w czasie forum wicemarszałek Ewa Draus mówiła o sukcesie „Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

 

Głównym celem współpracy samorządu województwa z podmiotami, które realizują  program jest dążenie do budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego, by efektywnie wspomagać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Chcemy  efektywnie zarządzać rozwojem regionu poprzez partnerstwo i współpracę. Chcemy wspierać i rozwijać potencjał mieszkańców, także tych, którzy wychodzą ze swymi działaniami  w przestrzeni publicznej. Celem, który coraz lepiej udaje nam się wspólnie realizować jest zwiększenie udziału podmiotów tworzących program w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych, co przekłada się na lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych i poprawę życia mieszkańców Podkarpacia – mówiła wicemarszałek Ewa Draus w czasie wydarzenia. 

 

Na realizację programu w 2021 roku wydatkowano z budżetu województwa oraz dostępnych funduszy europejskich łącznie ponad 43 mln złotych,  w tym ponad 34 mln złotych to środki Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z których skorzystały Lokalne Grupy Działania.

 

Na 2023 rok zaplanowaliśmy kwotę w wysokości ponad 33,7 mln złotych na działania w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym kolejny raz będą obecne środki PROW dla LGD – podkreślała wicemarszałek Ewa Draus.

 

W czasie forum przedstawiciele organizacji poznali stan realizacji zadań publicznych z programów rządowych oraz regulacji prawnych w tym zakresie, które przedstawił Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Wojciech Magnowski dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP przedstawił informację na temat Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021–2022 w kontekście wsparcia dla organizacji pozarządowych. Z kolei Alicja Wosik – Majewska -  kierownik Biura Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie zaprezentowała założenia dotyczące finansowania działań organizacji pozarządowych z Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 Programu Współpracy Transgranicznej.

 

Najważniejszym elementem VI Podkarpackiego Forum Obywatelskiego było wręczenie Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego NGO Wysokich Lotów. Jest to nagroda dla najlepszych, najbardziej aktywnych i najmocniej zaangażowanych w niesienie wsparcia organizacji pozarządowych w regionie, za całokształt dokonań organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów na terenie Podkarpacia.

 

Nagradzamy więc dziś ludzi, bo za organizacjami stoją nietuzinkowi ludzie, którzy wysoko stawiają sobie poprzeczkę oraz standardy empatii, zaangażowania, pasji do zajmowania się tym, co bliskie ich sercom – mówiła do nagrodzonych Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

 

Laureatami tegorocznej nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego NGO WYSOKICH LOTÓW zostały 3 organizacje.

 

W kategorii „Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa” zwyciężyło Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi "Sanitas" w Sanoku. Zwycięzcą w kategorii „Kultura i tożsamość narodowa” zostało Stowarzyszenie Pro Artis z Sanoka, a w kategorii „Nauka, edukacja, sport i środowisko” narodzono Rzeszowską Akademię Młodego Piłkarza w Rzeszowie.

 

W tym roku przyznane zostały także cztery wyróżnienia.  W kategorii „Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa” otrzymała Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, w kategorii „Kultura i tożsamość narodowa” Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie a w kategorii „Nauka, edukacja, sport i środowisko” przypadło Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie.

 

Tegoroczne wyróżnienie trafiło także do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" w Kolbuszowej, w kategorii „Gospodarka i rynek pracy”. 

 

Gratulacje do nagrodzonych organizacji przekazali między innymi wicemarszałek Ewa Draus oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.  

 

Na zakończenie forum jego uczestnicy wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez Macieja Knapa, poświęconemu obowiązkom organizacji pozarządowych w zakresie dostępności działań dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Nagrody NGO Wysokich Lotów 2022 rozdane