Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie siedzący przy stołach.

 


Sabina Południak będzie nową przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. W środę odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji.

              

W skład Rady wchodzi 18 członków, w tym:

  • przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,
  • 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
  • 4 przedstawicieli Marszałka Województwa Podkarpackiego,
  • 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas pierwszego posiedzenia RDPP WP V kadencji, marszałek Władysław Ortyl wręczył powołania nowym członkom oraz podziękował za dotychczasową pracę członkom poprzedniej kadencji.

 

Najważniejszym punktem spotkania był wybór prezydium, w skład którego weszli:

  • Sabina Południak – Przewodnicząca RDPP WP,
  • Agnieszka Pieniążek – Wiceprzewodnicząca, przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  • Maria Napieracz – Wiceprzewodnicząca, przedstawiciel samorządu województwa podkarpackiego,
  • Małgorzata Pociask – sekretarz RDPP WP.

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Marszałka w kwestiach dotyczących funkcjonowania III sektora.

 

Galeria zdjęć:

 

Autor tekstu: Mirosława Froączek

Kancelaria Zarządu


Autor zdjęć: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP