Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 581/12409/24 z dnia 26 marca 2024 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Głównym celem konkursu jest możliwość uzyskania przez organizacje "wkładu własnego" na realizację zadań publicznych z udziałem środków zewnętrznych. 


Celem konkursu jest również, stworzenie możliwośći włączenia podmiotów III sektora w rozwiązywanie problemów społecznych i zwiększenie ich potencjału oraz wsparcie projektów adresowanych do mieszkańców województwa podkarpackiego.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r., włącznie.


Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej