Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 Zdjęcia: Stanisław Kruczek, Jacek Magdoń

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na zaproszenie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie zaprezentował spektakl „Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów”. W delegacji uczestniczyli członek zarządu województwa Stanisław Kruczek oraz radny województwa Jacek Magdoń.

 

Wyjazd Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie do Londynu ze spektaklem „Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów” to okazja do promocji nie tylko polskiej kultury i sztuki na arenie międzynarodowej, ale również szansa na przybliżenie odbiorcom niezwykłej historii „zwykłych ludzi z Markowej”, którzy ryzykowali życiem własnym i swoich dzieci, by w czasach II wojny światowej ratować życie innych przed niemieckim barbarzyństwem - powiedział członek Zarządu Stanisław Kruczek.

 

Tematem spektaklu jest historia rodziny Ulmów, którzy w czasie II wojny światowej ukrywali Żydów za co zostali zamordowani przez Niemców. W spektaklu dość szczegółowo zrekonstruowano zdarzenia; oddana została też panująca w Markowej w okresie II wojny światowej atmosfera. Spektakl „Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów” był prezentowany dla Polonii w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w dniach 27 i 28 stycznia.

 

Reżyserem i autorem sztuki jest młody dramatopisarz i reżyser Beniamin M. Bukowski. Bohaterami przedstawienia są małżonkowie Wiktoria i Józef Ulma. Głównym bohaterom towarzyszą trzy „głosy”, które komentują wydarzenia, wypowiadają myśli, spostrzeżenia, słowa uczestników tamtych wydarzeń, jak np. sąsiadka, mundurowy, czy córka Ulmów. Spektakl zrealizowano z inicjatywy Fundacji im. Rodziny Ulmów „SOAR”.

 

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w skrócie: POSK, (ang. Polish Social and Cultural Association) to polska instytucja kultury działająca w Londynie w dzielnicy Hammersmith. Jest to największe centrum polskiej społeczności Wielkiej Brytanii. POSK zajmuje się promocją polskiej kultury i sztuki. Mieści się tam Biblioteka Polska w Londynie, która powstała w 1942, odbywają się wystawy, pokazy filmów i przedstawienia teatralne. Mieszczą się tam, m.in.: Zjednoczenie Polskie, Instytut Józefa Piłsudskiego, Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (PTNO), Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK).

 

W ramach wyjazdu członkowie delegacji Samorządu Województwa Podkarpackiego spotkali się z Konsulem Generalnym RP w Londynie Mateuszem Stąsiekiem oraz konsulem Tomaszem Balcerowskim. Rozmowy dotyczyły głównie kwestii propagowania przesłania oraz świadectwa Błogosławionej Rodziny Ulmów w Europie i na świecie. Mówiono o promocji Polski i polskich regionów w Wielkiej Brytanii, prowadzonej poprzez pryzmat polskiej kultury i historii.

 

Na zakończenie pierwszego dnia wyjazdu przedstawiciele Podkarpacia odwiedzili Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Jest to polska placówka kulturalna w Wielkiej Brytanii, stawiająca sobie za cel gromadzenie, opiekę, opracowanie naukowe oraz udostępnianie archiwów polskiego rządu na uchodźstwie i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Muzeum stanowi „okno wystawowe” Instytutu. Zwiedza go rocznie kilka tysięcy osób. Główna jego część poświęcona jest okresowi II wojny światowej. Są to eksponaty z okresu Kampanii Polskiej 1939, internowania na Litwie, Węgrzech i Rumunii, przedmioty z łagrów i więzień sowieckich. W swoim archiwum posiada również mundur gen. Władysława Sikorskiego wyłowiony z morza po katastrofie pod Gibraltarem oraz pamiątki z bojowego szlaku 2 Korpusu Polskiego (m.in. flaga, którą zawieszono na ruinach klasztoru Monte Cassino). W muzeum eksponowanych jest także ok. 90 oryginalnych sztandarów Wojska Polskiego z okresu 1918-1947.

 

Drugi dzień pobytu delegacja rozpoczęła od uczestnictwa we Mszy Św. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, a następnie udała się na najsłynniejszy polski cmentarz w Londynie Gunnersbury, na którym znajduje się obelisk katyński z 1976 roku. Na Gunnersbury spoczywa lub spoczywało wielu zasłużonych Polaków, w tym: gen. Józef Haller i gen. Tadeusz Bór-Komorowski (przed przeniesieniem ich zwłok do Polski), Kazimierz Sabbat (prezydent RP na uchodźstwie), oraz Bronisław Kuśnierz (Minister Sprawiedliwości w polskim Rządzie na Uchodźstwie).

 

Galeria zdjęć: