Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Ponad 183 mln złotych dofinansowania trafi do 21 podkarpackich gmin na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. To pieniądze z nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął właśnie listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę komisji i otrzymają unijne dofinansowanie. Jest na niej 21 gmin oraz gminnych spółek, w tym jedna, która była na liście rezerwowej, ale również otrzyma wsparcie po zwiększeniu środków na ten cel.

 

Cieszymy się, że kolejne transze unijnych pieniędzy z nowego programu operacyjnego trafiają na ważne zadania. Tym razem na przedsięwzięcia istotne dla lokalnych społeczności, poprawiające komfort życia, ale także wpływające pozytywnie na ochronę środowiska. Staramy się, jak najlepiej i jak najszybciej wydatkować unijne środki, gdyż w tej perspektywie mamy na to mniej czasu, a chcemy wykorzystać wszystkie przyznane nam fundusze unijne  – mówi marszałek Władysław Ortyl.

 

Łącznie na ogłoszony nabór wpłynęły 33 wnioski. Jedna gmina wycofała się przed ukończeniem naboru, kilka w trakcie oceny, a kolejne nie przeszły pozytywnie formalnej i merytorycznej weryfikacji. Ostatecznie dofinansowanych zostanie 21 projektów, na łączną kwotę ponad 183 mln złotych. Dotyczą one m.in. budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, przepompowni, ale także montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, zwiększających efektywność energetyczną urządzeń obsługujących sieci sanitarne.

 

Do pobrania: