Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Autor zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

W urzędzie marszałkowskim odbyło się 29. posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Rozstrzygnięto również konkurs: „Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany”. Poznaliśmy siedmiu „Mistrzów Zmiany” trzeciej edycji konkursu skierowanego do wszystkich, którzy realizowali projekty z wykorzystaniem unijnego wsparcia.

 

W poprzednich dwóch edycjach konkursu, które odbyły się w 2019 i 2021 roku, kapituła nagrodziła 10 beneficjentów. W tegorocznej, trzeciej edycji plebiscytu,  „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” zaproszonych do konkursu zostało 50 projektodawców. Spośród nich kapituła nominowała do nagrody 21 przedsięwzięć. A z nich wybranych zostało siedmiu „Mistrzów Zmian”.  A zostali nimi:

 

Mistrzem konkurencyjności zostało Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o., nagrodzone za projekt „Podkarpackie Centrum Innowacji”.

Nominacje w tej kategorii otrzymały:

 • Gmina Miasto Krosno za projekt „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”
 • Gmina Miejska Przemyśl za projekt „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji”.

 

Mistrzem zdrowia został Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, nagrodzony za projekt „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”. 

Nominacje w tej kategorii otrzymały:

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie za projekt „Mieszkania treningowe – szansą na samodzielność – 2”
 • Gmina Jasło / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle za projekt „Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych”.

 

Mistrzem zrównoważonego rozwoju została Gmina Besko, nagrodzona za projekt „Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – budynek pasywny”.

 Nominację w tej kategorii otrzymali:

 • Bieszczadzki Park Narodowy za projekt „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki”
 • Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za projekt „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

 

Mistrzem kultury i turystyki zostało Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” sp. z o.o., nagrodzone za projekt „BIESZCZAD.ski – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju gminy Olszanica”.

 Nominację w tej kategorii otrzymały:

 • Gmina Miejska Przemyśl w partnerstwie z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej za projekt „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”
 • Gmina Zagórz za projekt „Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok-Lesko – adaptacja ruin Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych na centrum kultury w Zagórzu”.

 

Mistrzem edukacji została Gmina Grodzisko Dolne, nagrodzona za projekt „Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej.

Nominacje w tej kategorii otrzymali:

 • Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego za projekt „Szkoła Rozwoju Talentów”
 • Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie za projekt „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki”.

 

Mistrzem wrażliwości społecznej zostało Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, nagrodzone za projekt „Kino Radość”.

Nominacje w tej kategorii otrzymali:

 • Gmina Miasta Dębica / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy za projekt „Sercem w seniora”
 • Gmina Białobrzegi za projekt „Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym”.

 

Mistrzem modernizacji została Gmina Jawornik Polski, nagrodzona za projekt „Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych”.

Nominacje w tej kategorii otrzymały:

 • Gmina Kolbuszowa za projekt „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia”
 • Gmina Stalowa Wola za projekt „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”.

 

W tym roku Kapituła Konkursu przyznała również SPECJALNE WYRÓŻNIENIE, które otrzymała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe za projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica, etap I”.

 

Mistrzem z wyboru internautów została Gmina Białobrzegi, której projekt „Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym” wygrał w plebiscycie internetowym (otrzymał 2576 głosów).

 

Przed wręczeniem nagród obradował Komitet Monitorujący. Spotkanie rozpoczął marszałek Władysław Ortyl, który podkreślił, że jest to drugie w tym roku posiedzenie komitetu.

Realizacja programu nieuchronnie zmierza ku końcowi. W najbliższych miesiącach będziemy skupiać się na działaniach przygotowawczych do jego zamknięcia – powiedział marszałek.

 

Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP, który przedstawił stan realizacji RPO WP 2014-2020 przybliżając dane na koniec listopada 2023 roku. Wynika z nich między innymi to, że zakontraktowano ponad 100% alokacji programu i podpisano ponad 3,5 tys. umów o wartości wkładu UE 9,69 zł.

 

Na koniec listopada w realizacji było jeszcze dokładnie 300 projektów. To są projekty, które są realizowane zarówno w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W obszarze EFS mamy 174 projekty, a w ramach EFRR – 126 projektów – mówił dyr. Magnowski.

 

Jednym z punktów posiedzenia było przedstawienie realizacji strategii komunikacji RPO WP na lata 2014-2020 w 2023 roku, które omówiła Wioletta Rejman, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej UMWP. Omówiono także badanie: „Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze rewitalizacji”.

 

Galeria zdjęć: