Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Uczniowie trzymają teczki.

 


 Studenci podkarpackich uczelni mogą już składać wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach programu stypendialnego na rok akademicki 2023/2024.Nabór ruszył 16 października i potrwa do 27 października.

W puli jest 100 stypendiów, a ci którzy je zdobędą, otrzymają do końca 2023 roku jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

O stypendia mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów, którzy podejmują je po raz pierwszy. Ponadto kandydaci muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 

  1. podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie),
  2. uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

 

Warunki ubiegania się o stypendium, miejsce składania wniosków, sposób wypełniania wniosków oraz informacje dodatkowe znajdują się pod linkiem:

Portal Samorządu Województwa Podkarpackiego - Stypendia dla studentów

 

A wniosek należy wypełnić elektronicznie, przez stronę eUrząd, a następnie złożyć w wersji papierowej wraz załącznikami zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków.