Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zbliżenie na parę rąk. Osoby przekazują sobie dyplom.

 


 

 

Studenci kierunku lekarskiego mogą od dzisiaj czyli od 25 października składać wnioski o stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego. Właśnie ruszył pierwszy nabór w ramach programu: „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”. Wnioski można składać do 8 listopada. Studenci medycyny, którzy zobowiążą się po ukończeniu studiów do pracy we wskazanych szpitalach na Podkarpaciu, w jednej z deficytowych specjalizacji, mogą otrzymać miesięczne wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

 

Poprzez te stypendia chcemy nie tylko wspierać studentów medycyny w ich rozwoju, ale przede wszystkim zadbać, ojak najlepsze zasoby kadrowe w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa podkarpackiego oraz zmotywować studentów kształcących się na kierunku lekarskim do wyboru deficytowych specjalizacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

 

Stypendium w kwocie 3 tys. miesięcznie przyznawane jest na okres:

 • 9 miesięcy, tj. na VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna VI rok studiów;
 • 18 miesięcy, tj. na V i VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna V rok studiów;
 • 27 miesięcy tj. na IV, V i VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna IV rok studiów.

 

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;
 • zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w podmiocie leczniczym/szpitalu w wybranej deficytowej specjalizacji lekarskiej niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 10 miesięcy po jego uzyskaniu, na okres pracy:
  1. 2 lata, gdy student pobiera stypendium od VI roku studiów, 
  2. 3 lata, gdy student pobiera stypendium od V roku studiów, 
  3. 4 lata, gdy student pobiera stypendium od IV roku studiów.;
 • zobowiąże się do poinformowania zarządu województwa o odbywanej specjalizacji i podmiocie leczniczym/szpitalu, w którym będzie ona odbywana, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia odbywania specjalizacji oraz o odpracowaniu stypendium w terminie 30 dni od dnia zakończenia odpracowania stypendium;

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił też wykaz deficytowychspecjalizacji w poszczególnych szpitalach i podmiotach leczniczych, prowadzonych przez samorząd województwa. Są to: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, gastroenterologia, kardiochirurgia, medycyna pracy, ratunkowa i rodzinna, a także neonatologia, neurochirurgia, neurologia, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, patomorfologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, reumatologia, radiologia i diagnostyka obrazowa.

 

Koszt realizacji programu stypendialnego dla studentów medycyny w ujęciu trzyletnim, czyli w latach 2023 – 2025 wyniesie ponad 3,2 mln złotych.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 113 telefon: (17)743 30 66, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

A także na stronie: Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”

 

Program dla studentów kierunku lekarskiego jest jedną z kilku form stypendialnego wsparcia, jaką oferuje Samorząd Województwa Podkarpackiego.