Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd ludzi. Mężczyzna po prawej przekazuje dokumenty.

 


 Autor tekstu:: Daniel Kozik

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych i ponadpodstawowych - laureaci konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych, a także międzynarodowych lub ogólnopolskich olimpiad, otrzymali nagrody pieniężne w ramach Programu „Nie zagubić talentu”. To już druga część tego Programu, w ramach którego,w tym roku jest nagradzana młodzież z naszego regionu.

 

Nagrody utalentowanej młodzieży wręczyli wicemarszałek Piotr Pilch i Ewa Draus, członek zarządu Anna Huk, przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz oraz wiceprzewodniczący Jerzy Cypryś, a także wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski. W uroczystości nagrodzenia młodzieży udział wziął także wicewojewoda Radosław Wiatr.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch podziękował nauczycielom i rodzicom za pracę z młodymi ludźmi:

 

Kieruję wielkie podziękowania dla nauczycieli, którzy pracują z uczniami szczególnie uzdolnionymi naukowo i artystycznie, podziękowania kieruję także do rodziców za troskę o kształcenie swoich dzieci. Wsparcie rodziców w procesie edukacji jest bardzo istotnemówił wicemarszałek, który odniósł się do oddanego kilka dni temu Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz, jako obiektu służącego rozwijaniu zainteresowań młodzieży.

 

Przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz mówił z kolei o tym, co wpływa na sukces:

 

Nie zagubić talentu” to jedno z najważniejszych działań, jakie kierujemy do młodzieży z Podkarpacia. Jako nauczyciele wiemy doskonale, że ludzi utalentowanych jest sporo, ale żeby osiągnąć sukces potrzebny jest jeszcze charakter, pracowitość, zaangażowanie, umiejętność stawiania sobie celów, ale też spotkanie na swojej drodze wspaniałego nauczyciela, czyli mentora, tego który ten talent będzie rozwijał – powiedział Jerzy Borcz.

 

Nagrody indywidualne wyniosły odpowiednio 1500 złotych i 2000 złotych. Zespoły otrzymały po 2000 złotych lub 3000 złotych.Nagrody otrzymały również zespoły, które działają przy szkołach i placówkach oświatowych. Na ten cel Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył w sumie 278 tys. otych, to więcej o 128 tys. otych niż pierwotnie zakładano.

 

Tegoroczna edycja Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” została podzielona na dwie części. 21 listopada uczniom wręczono 125 stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne na łączną kwotę 500 tys.otychProgram w całości finansowany jest z budżetu województwa podkarpackiego.

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego od lat pochyla się nad rozwojem edukacyjnym młodzieży, między innymi inwestując w rozwój jej talentów. Wsparcie to przybiera formę m.in. programów stypendialnych o zasięgu regionalnym, skierowanych do uczniów, studentów i sportowców. 12 grudnia wręczono stypendia stu najlepszym studentomW najbliższym czasie ponad 200 młodych sportowców będzie mogło starać się o wsparciestypendialne rozwojuich kariery sportowej

 

W tym roku nwsparcie stypendialne w różnych formach samorząd województwa przeznaczył w sumiepond 2 mln złotych. Kwota ta trafia do niemal tysiąca młodych mieszkańców Podkarpacia.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Nie zagubić talentu 2022 | 19.12.2022