Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu i zdjęć: Kamil Dudzik

Kancelaria Zarządu UMWP

 

W niedzielę 17 września przypadała 84. rocznica napaści sowieckiej na Polskę. Rzeszowski Oddział Związku Piłsudczyków i Jednostka Strzelecka 2021 Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie zorganizowali uroczystość upamiętniającą ofiary sowieckiego terroru.

Rozpoczęła ją msza św. w kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. 3 maja. Bezpośrednio po niej odbył się przemarsz w modlitewnej zadumie pod Krzyż Pomnik Ofiar Komunizmu. W obchodach wzięli udział m.in.: Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, Stanisław Kruczek członek zarządu województwa i Andrzej Szlachta Poseł RP, którzy złożyli kwiaty i znicze pod krzyżem.

17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej. Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława Mołotowa.

Po napaści ZSRR na Polskę aresztowano ponad 200 tysięcy Polaków - oficerów, policjantów, ziemian, prawników. Wszystkim obywatelom II RP narzucono obywatelstwo radzieckie. Masowe wywózki na Syberię objęły 1 mln 350 tysięcy osób.

 

Galeria zdjęć: