Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grafika z napisem "3 Maja Narodowe Święto Niepodległości". Po napisem flaga Polski

 


 

Organizatorzy i Uczestnicy

Obchodów 231. rocznicy

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

Mieszkańcy Województwa Podkarpackiego, Szanowni Państwo,

 

3 Maja to symboliczna data, kiedy uroczyście demonstrujemy swoje przywiązanie do polskości i bogatych tradycji Rzeczypospolitej. W tym dniu silniej niż kiedykolwiek czujemy związek z historią polskiej państwowości oraz z tymi, którzy ją współtworzyli.

Trzeciomajowe święto w sposób szczególny odnosi nas do wielkich czynów naszych Ojców, którzy doprowadzili do przyjęcia Konstytucji przez Sejm Rzeczypospolitej. Mamy jednocześnie na uwadze trudne okoliczności polityczne, w jakich musieli podejmować decyzje wpływające na losy Ojczyzny i całego polskiego społeczeństwa. W tym dniu, we wszystkich polskich miastach chętnie uczestniczymy w wielu patriotycznych uroczystościach, a biało-czerwona flaga - tak bardzo widoczna na polskich ulicach – symbolizuje umiłowanie do wolności i Polski Niepodległej.

Konstytucja uchwalona 3 Maja 1791 roku była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Podczas trudnych lat zaborów dawała Polakom nadzieję na wolność i niepodległość, mobilizując ich do walki narodowowyzwoleńczej i nie pozwalając na zgaśnięcie „ducha polskości”. To akt, który przez lata utrwalił się w świadomości całego narodu, jako symbol wolnej, niezawisłej Polski.

 Święto Konstytucji 3 Maja skłania nas także do podjęcia refleksji nad trudną historią naszego państwa, jaką były zabory, wojny światowe, okupacja niemiecka i sowiecka. Polacy mają świadomość tego, jak długą drogę przeszli do wolności i niepodległości. Dziś Polska, podobnie, jak cała Europa stanęły przed nowymi wyzwaniami. Wojna za naszą wschodnią granicą pokazuje nam, że nie wszystko może ułożyć się tak, jakbyśmy tego chcieli. Pokój, podobnie jak wolność, nie są wartościami danymi raz na zawsze. To wartości, o które należy dbać i zabiegać stale.

Dziś potrzebujemy jedności, zarówno tej wewnątrz-państwowej, jak i wewnątrz-europejskiej. Musimy stawić czoła nowym problemom wynikającym z wojny w Ukrainie i jej skutków dla Europy
oraz świata. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego musimy podejść do niego w sposób odpowiedzialny,
na płaszczyźnie współpracy w ramach NATO i Unii Europejskiej, bo tylko razem możemy osiągnąć sukces.

Święto 3 Maja przeżyjmy w sposób radosny, w towarzystwie naszych rodzin, przyjaciół i znajomych. Pamiętajmy o naszej wspaniałej historii, ale pamiętajmy też o współczesnych ofiarach wojny w Ukrainie i tym, że po raz kolejny czeka nas ważne zadanie, polegające na przywracaniu ładu
i porządku w Europie.

Z poważaniem

Do pobrania
List Marszałka Ortyla na Śwęto 3 Maja (plik pdf, rozmiar 79,3 KB)