22 maja 2019 r. w  Klubie Akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Informatyzacja służby zdrowia”, która była połączona z prezentacją założeń konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach II osi priorytetowej – Cyfrowe Podkarpackie. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Stanisław Kruczek – członek zarządu odpowiedzialny za służbę zdrowia.

Na uroczystej Sesji Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 22 maja 2019 r. z okazji 426 rocznicy lokacji miasta Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wiktor Stasiak, został wyróżniony medalem „Zasłużony Tarnobrzeżanin”. Uroczysta sesja rady Miasta Tarnobrzega odbyła się w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Marszałek Stanisław Kruczek.

W dniu 21 maja 2019 roku Marszałek Stanisław Kruczek odwiedził Szpital Wojewódzki im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz spotkał się z dyrekcją szpitala i dziennikarzami. Wizyta miała na celu sprawdzenie stanu prac realizowanych w ramach dwóch nowych inwestycji w tarnobrzeskim szpitalu wojewódzkim. Na konferencji prasowej Marszałek Stanisław Kruczek oraz Dyrektor Szpitala Wiktor Stasiak poinformowali dziennikarzy o szczegółowym zakresie inwestycji.

190520 newdebaW szpitalu w Nowej Dębie otwarto nowy oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Tworzy go pięcio-stanowiskowa sala intensywnej terapii ze stanowiskiem nadzoru pielęgniarskiego. Została ona połączona z pomieszczeniem przygotowywania leków, łazienką i magazynami. Oddział posiada własny gabinet zabiegowy oraz gabinet ordynatora, a także: gabinet pielęgniarki oddziałowej, pokój lekarzy, pokój lekarza dyżurnego, zaplecze socjalne, brudownik, wraz z niezbędną infrastrukturą.

190429 sejmik zdrowie

190416 chazan