Na uroczystej Sesji Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 22 maja 2019 r. z okazji 426 rocznicy lokacji miasta Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wiktor Stasiak, został wyróżniony medalem „Zasłużony Tarnobrzeżanin”. Uroczysta sesja rady Miasta Tarnobrzega odbyła się w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Marszałek Stanisław Kruczek.

22 maja 2019 r. w  Klubie Akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Informatyzacja służby zdrowia”, która była połączona z prezentacją założeń konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach II osi priorytetowej – Cyfrowe Podkarpackie. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Stanisław Kruczek – członek zarządu odpowiedzialny za służbę zdrowia.

190520 newdebaW szpitalu w Nowej Dębie otwarto nowy oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Tworzy go pięcio-stanowiskowa sala intensywnej terapii ze stanowiskiem nadzoru pielęgniarskiego. Została ona połączona z pomieszczeniem przygotowywania leków, łazienką i magazynami. Oddział posiada własny gabinet zabiegowy oraz gabinet ordynatora, a także: gabinet pielęgniarki oddziałowej, pokój lekarzy, pokój lekarza dyżurnego, zaplecze socjalne, brudownik, wraz z niezbędną infrastrukturą.

190429 sejmik zdrowie

190416 chazan

05B91E4F AE5C 483E A26C 97E54DD10E38Projekt „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” to kolejna kluczowa inwestycja samorządu województwa podkarpackiego jaka została oddana na tym terenie. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. W ramach tego wsparcia z budżetu Unii Europejskiej, na Podkarpaciu realizowane są inwestycje na łączną kotwę ponad 500 mln zł.