Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi przecinających wstęgę.

 


Autorzy tekstu: Daniel Kozik, Michał Hubala
Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

Już wkrótce da Vinci Xi będzie operował pacjentów w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Nowoczesny system robotyczny został oddany do użytku w Podkarpackim Centrum Chirurgii Robotycznej w Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej szpitala im. Fryderyka Chopina.

 

Udział w uroczystości oddania do użytku robota da Vinci wzięli: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch, a także: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, posłowie na sejm RP: Andrzej Szlachta, Tadeusz Chrzan i Fryderyk Kapinos, Jolanta Sawicka - Wicewojewoda Podkarpacki, Sylwester Czopek - Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Janusz Ławiński – dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Paweł Wisz - kierownik Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej.

 

Marszałek Władysław Ortyl nie krył zadowolenia w związku z uruchomieniem robota:

 

Ten robot i robotyka jako taka jest cenzurką innowacyjności dla Podkarpacia. Chcemy być innowacyjni nie tylko w naszych działaniach związanych z przemysłem, ale też w sprawach społecznych związanych z ochroną zdrowia – z tym dobrem, na które często czeka utrudzony pacjent. Chcę także podziękować za ten piękny montaż finansowy – tam, gdzie się spotykają środki samorządu i rządu to wszyscy jakby potwierdzają rację i potrzebę takiej inwestycji - mówił marszałek.

 

Koszt zakupu robota da Vinci Xi wyniósł w sumie 14 mln złotych, z czego 7 mln złotych zostało przekazane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, a kolejne 7 mln złotych pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na 2022 rok.

 

Dbanie o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Podkarpacia to bardzo ważne cele, które stawia sobie każdego dnia Marszałek Województwa Podkarpackiego i Wojewoda, ale również każdy z nas komu bliski jest rozwój tego regionu. Zakup własnego robota da Vinci to przede wszystkim wprowadzenie innowacyjnych zabiegów, które są precyzyjne, znacznie krótsze, a także skracają czas rekonwalescencji i pozwalają szybciej powrócić do normalnego życia – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Zakup systemu zwiększy ilość wykonywanych zabiegów, skróci czas hospitalizacji pacjentów, ograniczy powikłania, a także podniesie standard świadczeń medycznych i bezpieczeństwo pracy personelu medycznego – dodała wicewojewoda Jolanta Sawicka.

 

Robot da Vinci został zaprojektowany w celu ułatwienia wykonywania skomplikowanych zabiegów chirurgicznych metodą małoinwazyjną. Znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach chirurgii, zwłaszcza w zabiegach ginekologicznych, urologicznych oraz kardiologicznych. Urządzenie składa się z trzech części: konsoli chirurgicznej przy której chirurg steruje pracą robota, wózka wizyjnego zapewniającego obrazowanie 3D w jakości HD z możliwością modulowania głębi obrazu pola operacyjnego (10 krotne powiększenie optyczne i 2 lub 4 krotne powiększenie cyfrowe które daje operatorowi zdolność rozróżniania warstw struktur anatomicznych i odległości pomiędzy nimi) oraz robota właściwego, mającego cztery ramiona. Roboty da Vinci są używane w szpitalach na całym świecie.

 

Jest to bardzo ważny i historyczny moment, ponieważ prawie od dwóch lat operowaliśmy, a teraz mamy własny sprzęt. Pomimo tego, że mieliśmy sprzęt dostępny tylko 8 dni w miesiącu, to staliśmy się liderem w Polsce, jeżeli chodzi o wykonywanie zabiegów radykalnej prostatektomii w asyście robota – mówił Paweł Wisz, kierownik Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej.

 

Również w tym tygodniu, w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oddano do użytku nowoczesnego robota chirurgicznego. Robot ExccelsiusGPS łączy zalety robotyki i technologii nawigacyjnych w jednym systemie. Zastosowanie tego typu technologii pozwala na dokładne zaplanowanie i bezpieczne przeprowadzenie procedur na kręgosłupie i czaszce, a także wykonywanie ich w mniej inwazyjny sposób i w krótszym czasie. Wpływa to na szybszą rekonwalescencję hospitalizowanego i zmniejsza ryzyko infekcji. Zakup systemu do nawigacji robotycznej kosztował ponad 7,5 mln zł i niemal w całości został sfinansowany z budżetu samorządu województwa.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | W trosce o pacjenta