Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd ludzi pozujący do zdjęcia.

 


 

Chcemy, aby pacjenci naszego wojewódzkiego szpitala mieli szybszy dostęp do niezbędnej diagnostyki i natychmiastowego wdrożenia procesu leczenia – mówił marszałek Władysław Ortyl w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie im. św. Jadwigi Królowej, w czasie uroczystego przekazania sprzętu dla placówki. Gościem spotkania był Piotr Bromber, podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia. 

 

Nowoczesny sprzęt trafił do Klinicznego Zakładu Patomorfologii KSW nr 2 w Rzeszowie. Będzie służył do szybszej diagnostyki pacjentów onkologicznych. Sprzęt jest w szpitalu dzięki prawie półmilionowej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na doposażenie Klinicznego Zakładu Patomorfologii. Jednocześnie zakład został doposażony dzięki darowiźnie w postaci wysokospecjalistycznego sprzętu o wartości prawie 400 tysięcy złotych, przekazanej przez Fundację DKMS we współpracy z Fundacją Iskierka.

 

Zakład Patomorfologii jest kluczowym elementem diagnostyki onkologicznej, musi być gotowy na wyzwania współczesnej medycyny. Aby spełnić stawiane przed nim zadania, należało wyposażyć go w odpowiednie narzędzia pracy, tak aby lekarze – patomorfolodzy, mogli dokonać szybkiej i prawidłowej oceny nadesłanych wycinków tkankowych pobranych od pacjentów – podkreślała w czasie uroczystości Barbara Rogowska, dyrektor KSW nr 2.

 

Szczególnie ważne jest to w diagnozie nowotworów złośliwych wieku dziecięcego, którego rozpoznanie należy  skonsultować i potwierdzić w ośrodku referencyjnym. Teraz na badanie konsultacyjne trzeba czekać nawet kilka tygodni, co w przypadku chorób agresywnych, szybko postępujących, uniemożliwia szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. Dlatego tak ważna jest nowoczesna technologia tj. obraz cyfrowy preparatu histopatologicznego, który może być obejrzany i skonsultowany przez patomorfologów z ośrodka referencyjnego tuż po tym, jak cyfrowy obraz preparatu pojawi się na serwerze, do którego ma dostęp ośrodek referencyjny.

 

Do stworzenia tego obrazu niezbędny jest skaner do preparatów histologicznych. Właśnie to urządzenie zostało kupione przez urząd marszałkowski. Warunkiem wykonania cyfrowego obrazu preparatu mikroskopowego jest wysoka jakość preparatu szklanego. Właśnie po to, aby było to możliwe Fundacja Iskierka we współpracy z Fundacją DKMS zakupiła urządzenia, które są kluczowe w przygotowaniu takich preparatów. Są to mikrotom z torem wodnym, zautomatyzowana barwiarko-nakrywarka oraz nowoczesny mikroskop. Prezentem od fundacji jest także rzutnik multimedialny niezbędny do szkoleń personelu.

 

Dyrektor Barbara Rogowska pokazała wiceministrowi rzeszowski szpital, mówiąc o planach placówki na tak potrzebną rozbudowę.

 

Marszałek Władysław Ortyl przypomniał, że w budżecie województwa na 2022 i 20023 rok zostało zaplanowanych łącznie 11, 5 mln złotych na generalną przebudowę kliniki patomorfologii. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz przebudowie Kliniczny Zakład Patomorfologii KSW nr 2 w Rzeszowie został zakwalifikowany do procesu akredytacyjnego w ramach projektu, którego celem jest wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych. Uzyskanie akredytacji będzie potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych badań oraz otwiera drogę do bezpośredniego finansowania wykonanych badań przez NFZ.

 

Galeria zdjęc:

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Autor zdjęć:  Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe UMWP