Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Tłum ludzi na krzesłach

 


Autorzy tekstu: Anna Pleskacz, Aleksandra Gorzelak – Nieduży  

Departament Ochrony Środowiska, Biuro Prasowe UMWP 

Autorzy zdjęć: Anna Magda, Daniel Kozik

Biuro prasowe UMWP

 

Tak brzmi hasło projektu, który zamierza realizować samorząd województwa przy znaczącym udziale środków europejskich. W urzędzie marszałkowskim spotkali się przedstawiciele samorządów gminnych oraz powiatowych z całego województwa, aby poznać szczegóły, dotyczące udziału w projekcie. Gospodarzem konferencji była członek zarządu województwa Anna Huk. 

 

Ideą konferencji „Life IP – skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiegoz uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj” było zaproszenie samordów udziału w projekcie LIFE jako potencjalnych partnerów.  

 

Wydarzenie to otworzyło cykl spotykań roboczych z samorządami, w  czasie których mają zostać wypracowane wspólne cele, działania i zadania, które będą mogły zostać zrealizowane wramach projektu. 

 

Wszystkoto ma to związek ze złożoną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na początku września 2022rokutzw. fiszką koncepcyjną do programu LIFE, czyli rodzajem zgłoszeniawstępnej koncepcji projektu województwa, które jest zainteresowanie partycypacją w projekcie LIFE, który współfinansuje Unia Europejska. 

 

listopadzie 2022 samord województwa otrzymał zaproszenie od Komisji Europejskiej do udziału w II etapie składania wniosków, czyli złożenia pełnej wersji projektu, który miałby być realizowany na Podkarpaciu. 

 

Głównymi beneficjentami projektu LIFE maja być samorządy terytorialne z  regionu, natomiast Województwo Podkarpackie będzie występowało w roli koordynatora. Celem projektu LIFE jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programów ochrony powietrza. 

 

Budżet projektu realizowanego przez Podkarpacie miałby wynieść około 23 mln euro czyli 115 mln zł. Montaż finansowy projektu zakłada 60% z UE, 35% z NFOŚiGW oraz 5% jako wkład własny beneficjenta. Planowany czas trwania projektu to okres 10 lat, czyli od stycznia 2024 do stycznia 2033 roku. 

 

Podczas konferencji dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Andrzej Kulig przedstawił założenia złożonej fiszki koncepcyjnej. Pracownicy departamentu mówili z kolei o zasadach funkcjonowania programów LIFEFunduszach Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027 oraz zasadach finansowania programu LIFE.

 

Prelegentem spotkania oprócz pracowników Departamentu Ochrony Środowiska był także Andrzej Muter – Kierownik Wydziału Life w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Przedstawił on ofertę LIFE dla samorządów

 

Galeria zdjęć: