Miniatura artykułu: Koncentratory tlenu dla podkarpackich pacjentów300 koncentratorów tlenu wspomoże podkarpackich pacjentów zmagających się z Covid-19. Koncentratory zostały zakupione z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, znajdują się wypożyczalniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, Fundacji imienia Józefa Becka w Chełmcu, Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Fundacji Rudek dla Życia.

Koncentratory zostaną rozdysponowane wśród indywidualnych pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.

Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie powiedział:

- WUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego od kilku lat tworzy i wspiera wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego w województwie podkarpackim, pięć z nich dysponuje koncentratorami tlenu, które zostaną zagospodarowane dla mieszkańców regionu  zmagających się  z COVID-19. Wypożyczanie koncentratorów będzie następować po otrzymaniu skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – powiedział dyrektor WUP.

Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki zwróciła uwagę, że koncentratory tlenu są rozwiązaniem unikalnym w naszym regionie:

- Mam nadzieję, że to rozwiązanie będzie dobrze przyjęte przez pacjentów oraz ułatwi lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej opiekę nad osobami chorymi, wymagającymi wsparcia tlenowego – mówiła wojewoda.

Ksiądz Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej powiedział, że inicjatywa będzie stanowić wsparcie w leczeniu chorych na COVID-19, w tym niepełnosprawnych, starszych, niesamodzielnych.

Jak zaznaczył reprezentujący lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Mariusz Małecki, dla części pacjentów terapia przy pomocy domowego leczenia tlenem będzie ogromnym wsparciem i pozwolili w pewnym stopniu zmniejszyć liczbę osób hospitalizowanych.

Koncentratory tlenu zostały zakupione ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Foto: PUW

Biuro Prasowe UMWP