Fundacja Poza Schematami prowadzi ogólnopolską kampanię "Bez Chemii na Drodze".

Szczegółowe informacje o Kampanii dostępne są na stronie internetowej https://bezchemiinadrodze.pl/.

Na stronie można pobrać także materiały edukacyjne i spoty.

Kampania "Bez Chemii na Drodze" ma charakter informacyjno-perswazyjny i adresowana jest do różnych grup odbiorców – kierowców, pasażerów, pieszych, młodzieży i rodziców/opiekunów, społeczności lokalnych.

Nastawiona jest na rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych przy poruszaniu się po drodze. 

Inicjatorem i sponsorem kampanii jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia). 

Źródło: Fundacja Poza Schematami

Załączniki:
Pobierz plik (Ulotka-Bez chemii na drodze.pdf)Ulotka bez chemii na drodze410 kB