209 mln złotych – taką kwotę przekaże Bank Gospodarstwa Krajowego dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie i Klinicznego Szpitala Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, jako kredyt na restrukturyzację placówek. Będzie to jednocześnie szansa dla ich rozwoju.

Cały czas inwestujemy w placówki ochrony zdrowia, w bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu. W ostatnim czasie do szpitala w Krośnie zakupiony został nowy mammograf, do wojewódzkiej przychodni w Rzeszowie trafiła gamma kamera. Przed kilkoma dniami przyszła do nas bardzo dobra wiadomość w związku z projektem na 22 mln, który został zaakceptowany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. Dzięki temu do ponad 100 mln zł inwestycji, które dla tego szpitala zaplanowaliśmy, dochodzi kolejne kwota. Będzie ona przeznaczona na wysokospecjalistyczny sprzęt do leczenia chorób nowotworowych, między innymi na czwarty akcelerator. Nasze działania przynoszą wymierne  rezultaty. Oczywiście żałujemy, że Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego podjął niekorzystną dla nas decyzję ws. przejęcia szpitala nr 1. Pacjenci i ochrona zdrowia na Podkarpaciu na tym stracą, ale – pomimo rozczarowania tę decyzją – idziemy dalej. Kolejnym krokiem na etapie restrukturyzacji szpitali jest pomoc finansowa dla nich  - mówił podczas konferencji prasowej w rzeszowskiej „dwójce” marszałek Władysław Ortyl.

Bank Gospodarstwa Krajowego podjął decyzję o udzieleniu kredytu restrukturyzacyjnego na bardzo korzystnych warunkach dla dwóch podkarpackich szpitali. Dzięki temu Podkarpacie jest pierwszym województwem w Polsce, które systemowo restrukturyzuje zadłużenie dzięki wsparciu tej instytucji.

To jest kolejne działanie, które ma poprawić sytuację w podkarpackiej ochronie zdrowia. Od 2016 roku zarząd prowadzi działania zmierzające do konsolidacji jednostek. Połączyliśmy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z OLK. To dało wymierne efekty oraz redukcję kosztów, pozwoliło na wspólne zakupy,  zmniejszenie kosztów administracji, przyjęcie wspólnej strategii inwestycyjnej i inne potrzebne zmiany. Kredyt udzielony przez BGK pozwoli obniżyć koszty działalności szpitali o około 10 mln złotych rocznie. Te pieniądze będą przeznaczone na leczenie pacjentów- podkreślał członek zarządu Stanisław Kruczek.

Pilotażowy program BGK polega na zrestrukturyzowaniu zadłużenia (zobowiązania wymagalne i długoterminowe) w okresie 25 lat z 3 letnim okresem karencji. Karencja potrzebna jest do wdrożenia zmian wynikających z programów naprawczych szpitali, zgodnie z założeniami audytów zewnętrznych, wykonanych dla obu placówek. Oprocentowanie łączne kapitału to 2,5 %. Pozwoli to między innymi na znaczące obniżenie kwot, jakie szpitale przeznaczały na obsługę zobowiązań w różnych bankach.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem wspierającym rozwój, a zdarza się, że rozwój jest niemożliwy bez rozwiązania problemów, które miały miejsce w przeszłości. Z taką sytuacją zetknęliśmy się tutaj. Nasz bank przyznał 137 mln szpitalowi nr 2 oraz 72 mln szpitalowi nr 1, na pokrycie wszelkich zobowiązań. Pozytywnie oceniliśmy programy naprawcze obu szpitali.  Zabezpieczeniem jest poręczenie samorządu województwa podkarpackiego. To wszystko razem pozwoliło na zaproponowanie warunków, które udzieliliśmy szpitalom- mówiła Beata Rapa dyrektor regionalny BGK w Rzeszowie. 

O tym jak ważna dla szpitala jest decyzja BGK mówił także na konferencji prasowej dyrektor rzeszowskiej „dwójki” Krzysztof Bałata. 

Umowy kredytowe podpisane zostaną 29 grudnia 2017. Wsparcie strony rządowej będzie miało kluczowe znaczenie dla planu naprawczego szpitali wojewódzkich, jego pozyskanie wymagało szeregu działań realizowanych przez samorząd wojewódzkich, wśród których było miedzy innymi połączenie szpitali i przygotowanie programów naprawczych.  Samorząd województwa podkarpackiego postawił także na inwestycje w służbę zdrowia w ramach środków RPO WP. Dofinansowanie dla projektów składanych w trybie pozakonkursowym dla szpitali wojewódzkich to ok. 210 mln zł. Łączna kwota inwestycji w szpitalach wojewódzkich i powiatowych to ponad 500 mln złotych.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Fot. J. Czarnota / S.Kieszkowski
Video: Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP