Krzysztof Bałata od dziś jest dyrektorem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, popularnie zwanego rzeszowską „Dwójką”.  Nowy dyrektor ma za zadanie poprawić wyniki finansowe szpitala. 

O nowym szefie największego szpitala w regionie i wyzwaniach dotyczących ochrony zdrowia podczas konferencji prasowej mówili marszałek Władysław Ortyl i Członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek, odpowiedzialny za sprawy służby zdrowia. Obecny był także nowozatrudniony dyrektor placówki Krzysztof Bałata.  

Czeka nas ważny etap w życiu tego szpitala i jego funkcjonowaniu. Jest to najważniejszy ośrodek, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia w naszym województwie, jeżeli chodzi o wielkość szpitala, o jego znaczenie i wysokospecjalistyczne zabiegi, jakość kadry i ilość pacjentów. Pod każdym względem jest to szpital największy i mający największe znaczenie. Jesteśmy w przełomowym momencie kiedy rusza w Polsce tzw. „sieć szpitali”, będzie się zmieniać sposób finansowania, to wiele wyzwań, które pacjentów szpitala i jego kadrę czekają – mówił dziennikarzom marszałek Władysław Ortyl.

Decyzję o zatrudnieniu Krzysztofa Bałaty 22 maja podjął Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wcześniej przeprowadzony został konkurs na to stanowisko,  wystartowało w nim troje kandydatów. Po zakończeniu procedury to właśnie Krzysztof Bałata został przez komisję konkursową rekomendowany zarządowi województwa na dyrektora KSW 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Przed samorządem województwa stoją trzy ogromne wyzwania. Pierwsze to kwestia dokończenia restrukturyzacji i łączenia szpitali w Przemyślu. Druga to ukończenie procesu łączenie szpitala płucnego ze szpitalem nr 1 w Rzeszowie i przekazanie ich dla Uniwersytetu Rzeszowskiego i wprowadzenie go w formułę szpitala uniwersyteckiego, klinicznego. Trzecia ważna sprawa wyprowadzenia z trudnej sytuacji finansowej szpitala wojewódzkiego nr 2 i przez tym zadaniem staje nowy dyrektor, pan Krzysztof Bałata  – podkreślał marszałek Ortyl.  

Nowy dyrektor ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. W latach 2013-2017 był dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Obejmując funkcję w maju 2013 r. szpital miał ok. 17 mln zł zobowiązań wymagalnych, przy ok 100 mln zł przychodu, a także zajęcia komornicze. Dzięki restrukturyzacji ograniczony został wzrost kosztów, przychody ustabilizowane, a zakupiona aparatura umożliwiła wyższy kontrakt z NFZ. W łomżyńskim szpitalu zwiększono przychody z działalności pozamedycznej, ograniczono wydatki poprzez wspólne przetargi z 10 szpitalami wojewódzkimi na zakup sprzętu jednorazowego i leków.  Wyniki finansowe szpitala w Łomży  – 0,8 mln zł w 2012 roku poprawiły się do   + 8,9 mln zł we 2016. Na koniec 2016 r. roku szpital dysponował 12,7 mln zł na rachunkach bankowych.

Kiedy zaczynałem w Łomży szpital był w bardzo trudnej sytuacji, udało mi się przy wszystko poukładać i przez te 4 lata kiedy byłem dyrektorem z każdym kolejnym rokiem osiągaliśmy lepsze wyniki, mając coraz więcej gotówki na koncie. To pozwalało nam inwestować, odzyskiwać płynność finansową. Swoje dokumenty do konkursu w Rzeszowie zgłosiłem z powodów rodzinnych, moja rodzina mieszka w Tarnobrzegu i ja też chciałem wrócić w rodzinne strony – mówił podczas konferencji Krzysztof Bałata, nowy dyrektor rzeszowskiej „Dwójki”.  

Wcześniej, bo w latach 2010 - 2013 Krzysztof Bałata był dyrektorem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (szpital publiczny). Objął stanowisko, gdy szpital miał ujemny wynik finansowy i zobowiązania wymagalne. W wyniku podjętych działań szpital spłacił zobowiązania, rozszerzył zakres usług i inwestował w rozwój.

Teraz nowy dyrektor nie ukrywa, że czeka go trudne zadanie.

Zapoznałem się z materiałami na temat szpitala, o które prosiłem. Nie jest tajemnicą, że szpital jest w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuje gotówki, aby spłacać swoje zobowiązania. Głównym celem jest zacząć tę gotówkę generować, zmniejszać stratę, zmniejszać ujemny wynik finansowy, aby ta strata była z miesiąca na miesiąc, albo z kwartału na kwartał coraz niższa. To jest podstawowe moje zadanie - nie ukrywa Krysztof Bałata.  

Dziennikarze dopytywali, jaką receptę ma nowy dyrektor na poprawę sytuacji szpitala.

Żeby zacząć generować gotówkę to trzeba wprowadzić kilka działań. Można gotówkę pozyskać z zewnątrz, jako pożyczka lub kredyt, ale to wiąże się z kapitałem, jaki za to trzeba zapłacić. Drugi sposób, to przyjrzeć się od środka, w jaki sposób funkcjonuje szpital, gdzie ze strony szpitala można te gotówkę pozyskać, na kilka sposobów. Jedna  z ważnych kwestii jest to z jaką częstotliwością są dokonywane zakupy. Kolejna sprawa, koszty w szpitalu powstają na etapie opracowywania specyfikacji, należy przyłożyć się do tego, aby tak ją doprecyzować, aby było to korzystne dla szpitala. Analizowałem już koszty szpitala, dlatego następna sprawa to przyjrzenie się i wyeliminowanie niepotrzebnie ponoszonych kosztów. Nie znam szpitala, gdzie takich  nie ma. Trzeba je zidentyfikować i wyeliminować - podkreślał dyrektor, prosząc jednocześnie, aby dać mu czas, by mógł od środka zapoznać się szczegółowo z sytuacją placówki.        

Zobowiązania długoterminowe i wymagalne w wojewódzkich szpitalach są wysokie, ale cały czas prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Finansów. Przygotowaliśmy skonsolidowany plan związany z obniżeniem kosztów finansowych w naszych szpitalach. Pewne działania w kontekście nowej sytuacji „sieci szpitali” działania reorganizacji, wdrażania planów naprawczych muszą w każdej placówce być podjęte, stąd nasze działań dotyczące łączenia szpitali. Jako województwo chcielibyśmy inwestować w nowoczesną infrastrukturę szpitali, nowe oddziały i sprzęt. Wszystko co robimy nakierowane jest na to, abyśmy jako pacjenci mogli w lepszym standardzie być leczeni – podkreślał członek  zarządu Stanisław Kruczek.  

Marszałek Władysław Ortyl podczas konferencji podkreślił mocno i zdecydowanie po raz kolejny, że zmiany i łączenie szpitali nie mają nic wspólnego z prywatyzacją podlegających marszałkowi placówek ochrony zdrowia. Zarząd województwa nie ma takich planów, ani zamiarów.  

 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Daniel Kozik 
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP