161104 dopalacze„Dopalacze – dlaczego tak niebezpieczne” – to tytuł konferencji, która zgromadziła w urzędzie marszałkowskim przedstawicieli różnych instytucji, w tym służb mundurowych i organizacji społecznych, którzy spotkali się, aby wspólnie rozmawiać o problemie dopalaczy wśród podkarpackiej młodzieży. Udział w konferencji wziął Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek.

Podczas konferencji poruszano tematy dotyczące między innymi: zwalczania zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki, edukacji młodzieży na temat zagrożeń związanych z używaniem nowych narkotyków, czy rozprzestrzeniania się dopalaczy.

Członek zarządu Stanisław Kruczek powitał wszystkich przybyłych na konferencję gości i w imieniu marszałka Władysława Ortyla odczytał list. Marszałek Ortyl w skierowanym do uczestników słowie wskazywał na zagrożenia wynikające ze stosowania dopalaczy przez polską młodzież.

Zagrożenie, jakie płynie ze stosowania substancji psychoaktywnych, jest ogromne, choć tak naprawdę trudno powiedzieć, że znamy dokładnie skalę tego problemu, gdyż w dużej mierze sprzedaż odbywa się za pomocą internetu. […] Dopalacze to nadal nowe zjawisko. […] Dlatego tak istotna jest skuteczna polityka informacyjna skierowana szczególnie do ludzi młodych, aby uchronić ich przed zgubnym wpływem środków psychoaktywnych. Musimy wypracować jak najlepsze standardy walki z tym nowym zagrożeniem. Konieczne jest stworzenie nie tylko sprawnych procedur w zakresie monitorowania, ale równie istotne jest poznanie kontekstu społecznego, zagłębienie się w środowisko ludzi młodych, ich problemów i wyzwań, przed którymi stoją, a które częstokroć popychają ich do sięgnięcia po substancje psychoaktywne. – pisał w swoim liście marszałek Władysław Ortyl.

Tekst/foto:

Daniel Kozik

Biuro Prasowe UWMP