Autorytety medyczne i naukowe z dziedziny hematoonkologii, kardiologii, immunologii, urologii, biologii molekularnej zjechały na dwa dni do Rzeszowa, aby dyskutować o nowych technikach medycznych, dostępnych na świecie. Konferencja jest głównym przedsięwzięciem związanym z inauguracją roku akademickiego na kierunku lekarskim Uniwersytetu Rzeszowskiego. Gościem debaty był marszałek Władysław Ortyl.

Kluczową kwestią w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców Podkarpacia jest zwiększenie dostępności do innowacyjnych metod leczenia oraz poszerzenie możliwości korzystania z profilaktyki zdrowotnej, jako sposobu szybkiego reagowania na wyzwania, pojawiające się rozwijającym się w społeczeństwie. To właśnie te idee leżały u podstaw naszych starań i działań dotyczących uruchomienia kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zależało i zależy nam na tym, aby zwiększyć liczbę specjalistów wielu dziedzin medycyny w regionie, aby ułatwić dostęp do nich. Zależy nam także na stałym podnoszeniu kwalifikacji naszej kadry medycznej. Chcemy w naszym stawiającym na innowacje regionie być innowacyjni także w sektorze jakości życia – mówił podczas otwarcia konferencji marszałek Władysław Ortyl.

O transplantacji hematopoetycznych komórek macierzystych w Szwecji mówił Hans Hagglund z Uppsali, temat neutropenii  poruszał Jan Palmblad ze Sztokholmu, a  współczesną diagnostykę hematopatologiczną na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego Karolinska  prezentowała Monika Klimkowska ze Sztokholmu. To tylko niektóre elementy pierwszej konferencyjnej sesji, której tematem jest hematoonkologia. W kolejnych, poświęconych kardiologii, telemedycynie i robotyce medycznej oraz immunologii i biologii molekularnej, naukowcy i autorytety medyczne prezentować będą najnowsze osiągnięcia z tych dziedzin. Konferencja trwa w Rzeszowie przez dwa dni. Jej organizatorami są wspólnie Województwo Podkarpackie, Uniwersytet Rzeszowski i miasto Rzeszów.

We wtorek, drugiego dnia konferencji, jej uczestnicy wezmą udział w inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wezmą także udział w wizycie studyjnej w ośrodkach klinicznych Rzeszowa – między innymi Szpitalach Klinicznych nr 1 i nr 2 w Rzeszowie. 

Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Biuro prasowe
Foto Jadwiga Zydroń
Uniwersytet Rzeszowski