150226 -szkocjaDelegacja Województwa Podkarpackiego pod przewodnictwem radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Doroty Chilik, przebywa w Szkocji w związku z konferencją organizowaną przez Polską Izbę Biznesu w Szkocji.

W Łodzi trwa VIII Forum Europa-Ukraina. Bierze w nim udział 400 uczestników m.in. z Polski, Ukrainy, USA, a także z Rosji. Tegoroczna debata poświęcona jest najnowszym procesom politycznym, gospodarczym i społecznym na Ukrainie. O polsko-ukraińskiej współpracy na płaszczyźnie samorządowej będzie mówił marszałek Władysław Ortyl.

Bogata historia, występy na całym świecie, wspaniali artyści – tak najkrócej można opisać Wiedeńskie Towarzystwo Śpiewacze, którego przedstawiciele spotkali się w czwartek w Rzeszowie z wicemarszałkiem Wojciechem Buczakiem. Wizyta chóru na Podkarpaciu ma związek ze wspólnym koncertem symfonicznym austriackich chórzystów i orkiestry Filharmonii Podkarpackiej, który odbędzie się w stolicy Podkarpacia.