CC19010A 1DEF 427D 8A6F 16390720BF84Wicemarszałek Piotr Pilch spotkał się z Konsulem Generalnym Niemiec w Krakowie dr Michaelem Großem oraz Konsul Honorową Niemiec w Rzeszowie dr Agnieszką Buk. 

Podczas spotkania, które odbyło się z inicjatywy Konsula Generalnego rozmawiano głównie na tematy związane z obecną sytuacją epidemicznąWicemarszałek Pilch, który uczestniczył w spotkaniu w imieniu Marszałka Województwa Władysława Ortyla, omówił działania samorządu podjęte w celu przeciwdziałania skutkom koronawirusa SARS-COV-2 na Podkarpaciu oraz wsparcie udzielone przez województwo naszej regionalnej gospodarce.

Konsul Groß przedstawił nowo powołaną Konsul Honorową Niemiec w Rzeszowie dr Agnieszkę Buk, wyrażając nadzieję, że jej wieloletnie doświadczenie we współpracy polsko-niemieckiej, przyczyni się do zacieśnienia kooperacji Podkarpacia i Kraju Saary. Zakomunikował również o powstaniu przyszłej siedziby honorowego konsulatu Niemiec w Rzeszowie.

W kontekście współpracy międzyregionalnej, wicemarszałek Pilch wspomniał o obchodach 10-lecia partnerstwa, które miały miejsce w ubiegłym roku oraz o kluczowych obszarach współdziałania z saarlandzkim partnerem, takich jak szkolnictwo, wymiana młodzieży, kultura i wymiany dobrych praktyk na szczeblu samorządowym. 

Uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie istniejącej współpracy Województwa Podkarpackiego i Kraju Saary, jednocześnie wskazując gospodarkę jako priorytetowy obszar w najbliższej przyszłości.

Konsul Generalny Michael Groß, na zakończenie spotkania, zwrócił także uwagę na znaczenie i rolę bezpośrednich kontaktów przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, ludzi świata biznesu i kultury, w budowaniu i utrwalaniu dobrych międzynarodowych relacji. Konsul podziękował zażyczliwe spotkanie, które w związku z pandemią koronawirusaodbyło się  przy zachowaniu maksymalnych środków ostrożności.

65F9106C 59B6 4AA0 9291 1A3E39540459