181012 karpackieO tym, jak rozwijać Karpaty marszałek Władysław Ortyl rozmawiał w Rzeszowie z Haraldem Egererem, Dyrektorem Biura Programu Środowiskowego ONZ w Wiedniu (Sekretariat Konwencji Karpackiej). Spotkanie odbyło się w ramach Międzynarodowego Karpackiego Forum Współpracy.

Podczas spotkania omówiono przede wszystkim możliwości zacieśnienia współpracy Sekretariatu Konwencji Karpackiej z Województwem Podkarpackim, poprzez m.in. realizację wspólnie złożonego projektu pn. „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”. Jest to wielowymiarowy i długofalowy projekt, którego partnerem wiodącym jest Województwo Podkarpackie, a 10 podmiotów z poszczególnych państw obszaru Karpat, a także z Norwegii i Liechtensteinu będzie pełnić role partnerów merytorycznych.

Celem projektu będzie rozwój społeczno-gospodarczy regionu karpackiego, a także promowanie i ochrona naturalnego i kulturowego dziedzictwa Karpat, poprzez lepszą współpracę regionalną, budowanie potencjału i wymianę wiedzy, w szczególności z zainteresowanymi stronami z innych obszarów górskich, takich jak Alpy i Norwegia.

Zarówno marszałek Ortyl, jak i Harald Egerer podkreślili również znaczenie strategii karpackiej dla rozwoju regionów leżących w tej części Europy. Państwa obszaru Karpat, będące wciąż nowymi członkami UE, mają szereg wspólnych celów, stoją również przed nimi zbliżone wyzwania, a jednym z nich jest intensyfikacja rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu karpackiego, przy jednoczesnym zachowaniu walorów jego środowiska przyrodniczego. Podkreślenie przez Unię Europejską roli i znaczenia Karpat, poprzez przyjęcie dedykowanej makroregionowi strategii, pozwoliłoby na efektywny rozwój terytorialny ściany wschodniej Unii Europejskiej i byłoby szansą na wyrównanie różnic w rozwoju regionów.

Magdalena Szpytma
Kancelaria Zarządu
Foto Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP