180915 dnidobroKarpackie Dni Dobrosąsiedztwa to nie tylko dyskusje i debaty o wzajemnej współpracy, ale przede wszystkim realne spotkania na granicy oraz zdecydowane deklaracje i umowy. Drugi dzień tego wspólnego przedsięwzięcia o charakterze promocyjno-turystycznym miał miejsce po stronie ukraińskiej, gdzie doszło do podpisania ważnych umów wytyczających przyszłe działania.

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego na Dniach Dobrosąsiedztwa reprezentowali marszałek Władysław Ortyl i przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś. Zakarpacie reprezentowali: Ginnadij Moskal - przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz zastępca przewodniczącego Rady Obwodowej Petro Gricyk. Korpus dyplomatyczny reprezentowali Andrij Deszczyca ambasador Ukrainy w Polsce i Jan Piekło ambasador Polski na Ukrainie.

Marszałek Władysław Ortyl powitał wszystkich uczestników. W swoim wystąpieniu powiedział: 

- Wczoraj rozmawialiśmy o współpracy między Województwem Podkarpackim a Obwodem Zakarpackim. Mówiliśmy między innymi o tym, że jest konieczność rozwoju programu Polska-Białoruś-Ukraina, aby przygotowywał on Ukrainę do wejścia do Unii Europejskiej. Uczestnicząc w spotkaniach Komitetu Regionów w Brukseli wypowiadam swoje zdanie, i wyraźnie zaznaczam swoją opinię, że Ukraina powinna jak najszybciej być członkiem Unii Europejskiej. Życzymy tego Państwu, życzymy tego mieszkańcom Ukrainy, ale też sobie – Polakom. Dziś podpiszemy porozumienie, które będzie określało nasze najważniejsze zadania na najbliższy rok. […] Współpraca będzie skuteczna, będzie dawała efekty, jeśli będzie wspierana finansowo. […] Do tej pory nie wiem jak to się stało, że dwa regiony, które mają w swojej nazwie Karpaty, czyli Podkarpacie i Zakarpacie nie miały sformalizowanej współpracy. Łączą nas Karpaty, będziemy dla ich rozwoju współpracować – dodał marszałek.

Giennadij Moskal, przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej zwrócił uwagę, że należy dokładać wszelkich starań, aby likwidować dzielące nas granice:

- Te drzewa z jednej strony są polskie, a z tej ukraińskie. Tym, co nas ogranicza są granice, dlatego musimy zrobić wszystko, aby te granice pokonywać.

Jerzy Cypryś przewodniczący sejmiku województwa również skierował do uczestników kilka słów:

- Chciałbym wszystkich Państwa pozdrowić i pogratulować tego wspaniałego spotkania. Spotkania z dziedzictwem, ale i wyzwaniami przyszłości ponieważ wczoraj i dzisiaj Polacy i Ukraińcy uświadamiają sobie, jakie przed nimi stoją wyzwania. Możemy je realizować dzięki świadomości wspólnoty, która nas łączy. Przyszłość należy do nas, bo gdzie człowiek spotyka się z człowiekiem, historią, dziedzictwem, to wówczas wyzwania przyszłości stają się łatwiejsze – powiedział.

Podczas Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa sformalizowano współpracę Województwa Podkarpackiego i obwodu Zakarpackiego poprzez podpisanie listu intencyjnego o współpracy oraz Programu wspólnych działań na 2019 rok, wytyczającego płaszczyznę współpracy. Program określa współdziałanie między innymi w zakresie promocji potencjału turystycznego i inwestycyjnego. Dokument podpisali: Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Giennadij Moskal - Przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej, Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Petro Gricyk - Zastępca Przewodniczącego Zakarpackiej Rady Obwodowej. W programie ujęto również wspólne warsztaty dla winiarzy oraz szkolenia w dziedzinie rozwoju rolnictwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Podczas Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa podpisano również umowę o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski”. Umowę podpisał Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Wołodymyr Markowycz – Dyrektor Departamentu ochrony zdrowia Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Projekt ma na celu zredukowanie liczby wypadków zachorowania na gruźlicę na przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy. W ramach projektu, na Ukrainie w miejscowości Nyzhnya Apsha, w obwodzie Zakarpackim zostanie wybudowany szpital na 100 łóżek, a szpitale gruźlicze po obu stronach granicy zostaną wyposażone w sprzęt medyczny i zaopatrzone w medykamenty. Ponadto zostaną stworzone i wdrożone pilotażowe modele wykrywania i leczenia gruźlicy, a personel medyczny będzie mógł liczyć na profesjonalne szkolenia. Będą także prowadzone badania w zakresie gruźlicy oraz zostaną określone wytyczne dotyczące leczenia tej choroby.

Tekst i fot.: D. Kozik

Video: M. Konopka