Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna za stołem

 


Autor tekstu:: Daniel Kozik, Biuro Prasowe

Autor zdjęć: Justyna Róg, Kancelaria Zarządu

Biuro Prasowe Umwp

 

Kwestie związane z tematyką Zielonego Ładu,wsparciem potencjału Unii Europejskiej w dziedzinie energii i klimatu na rzecz miast i regionów, a także jakością powietrza ienergią geotermalną – to główne tematy poruszane w trakcie ostatniego już w tym roku posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii ENVE, które ma miejsce w Brukseli. Udział w obradach bierze marszałek Władysław Ortyl.

 

Podczas posiedzenia komisji poruszono temat dalszej degeneracjiśrodowiska naturalnego w Europie oraz koniecznościodbudowy zasobów przyrodniczych. Głos w tej sprawie zabrał marszałek Władysław Ortyl, który zwrócił uwagę na problem degeneracji środowiska naturalnego w Ukrainie:

 

Zdecydowanietańszym i prostszym sposobem jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności. Z kolei tym droższym i bardziej skomplikowanym jest odbudowa przyrody. Europa to także Ukraina i mając na uwadze tę wojnę, która tam się toczy, to barbarzyństwo, które ma tam miejsce w odniesieniu do ludzi, tojest ono też czynione na środowisku – mówił.

 

Marszałek odniósł się także do ostatniego spotkania w ramach Konwencji Karpackiej, które odbyło się w Rzeszowie:

 

Na Podkarpaciu mieliśmy ostatnio spotkanie ministrów – stron Konwencji Karpackiej, na którym przyjęliśmy deklarację w sprawie bioróżnorodności biologicznej. Wnioski z tej konferencji są naprawdę dramatyczne, ta dewastacja środowiska jest ogromna. Ten problem jest dziś w cieniu z różnych względów, ale ja myślę, że w tej opinii powinniśmy o tym mówić i będę starał się złożyć taką poprawkę, aby zauważyć te przyszłe działania po zakończeniu tej dramatycznej wojny w Ukrainie – podkreślił Władysław Ortyl.

 

Dziś członkowie komisji dokonają też przeglądu rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, gdzie będą się zastanawiać nadkwestią długoterminowego zarządzania Zielonym Ładem, który staje się coraz bardziej istotna dla miast i regionów.

 

Odbędzie się też dyskusja poświęcona problemowi zanieczyszczenia powietrzaKomisja Europejska dąży do lepszego dostosowania dyrektyw w sprawie jakości powietrza do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Jednocześnie będzie przyjmowany wniosek dotyczący tymczasowych norm na rok 2030, dzięki którym Unia Europejska wkroczy na ścieżkę prowadzącą do eliminacji zanieczyszczeń do 2050 roku.

 

Będzie tez głosowana opinia na temat wspierania potencjału i synergii inicjatyw Unii Europejskiej w dziedzinie energii i klimatu na rzecz regionów i miast. Jej celem jest między innymi przedstawienie zaleceń politycznych, które stworzą nowe ramy mogące przełożyć się na lepsze rozwiązania dla miast i regionów.

 

Rozmowy będą dotyczyć również szerszego zastosowania energii geotermalnej, która może być źródłem odnawialnego ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania energii elektrycznej. Energia geotermalna posiada specyficzne cechy, które mogą być istotne dla władz lokalnych i regionalnych, jak jej produkcja i wykorzystanieMoże ona też zapewnić niższe ceny energii niż paliwa kopalne i może jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo energetyczne.

 

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii ENVE funkcjonuje w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. W zakres jej kompetencji wchodzą następujące obszary: środowisko, zmiany klimatu, energia oraz polityka kosmiczna UE. Komisja koordynuje również prace związane z Porozumieniem Burmistrzów, a także inicjatywą włączającą władze lokalne i regionalne w działania na rzecz lepszej polityki w zakresie klimatu i energii.

 

Galeria zdjęć: