Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi siedząca w dużej sali.

 


Autor tekstu: Natalia Mierzwa-Sowa

Kancelaria Zarządu

Źródło zdjęć: Archiwum PUW

 

W związku z trwającą na Ukrainie wojną oraz migracją ludności z terenu walk powstało Rzeszowskie Centrum Integracji, którego celem jest włączenie uchodźców z tych terenów na lokalny rynek pracy. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji w Polsce, zaś partnerami: Fundacja EKOS, Szkoła Językowa Germanitas oraz władze miasta Rzeszowa. W uroczystości inaugurującej działalność RCI wziął udział wicemarszałek Piotr Pilch. Obecni byli również członek Rady Ministrów minister Agnieszka Ścigaj, szef Misji IOM Poland Valon Halimi, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.

 

Ogromnie cieszy mnie fakt, że w Rzeszowie powstała tak ważna placówka. Podkarpacie to jedno z województw, które w największym stopniu zaangażowane były w przyjmowanie uchodźców uciekających przed wojną. Niezwykle ważne jest to, że pomoc ta jest kontynuowana i dziś otwieramy tu w Rzeszowie – mieście, które jako pierwsze otrzymało tytuł „miasta ratownika” - ośrodki, które będą prowadzić działania pozwalające uchodźcom z Ukrainy odnaleźć się na polskim rynku – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Rzeszowskie Centrum Integracji ma swoje siedziby w dwóch lokalizacjach w Rzeszowie: przy ul. Grunwaldzkiej 28 oraz przy ul. Podwisłocze 48. Głównym zadaniem RCI jest prowadzenie takich działań i inicjatyw, które ułatwią uchodźcom integrację z lokalną społecznością. Są to m.in. bezpłatne kursy języka polskiego i angielskiego, doradztwo zawodowe, biznesowe, szkolenia aktywizujące oraz pomoc w znalezieniu pracy. RCI oferuje również opiekę nad dziećmi, których opiekunowie uczestniczą w zajęciach, czy konsultacjach.

 

Galeria zdjęć: